Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 DANH MỤC SÁCH XUẤT BẢN

Tên sách:         MÔ TẢ ĐỊNH LOẠI CÁ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM

Tác giả:            Trần Đắc Định

                        SHIBUKAWA Koichi

                        Nguyễn Thanh Phương

                        Hà Phước Hùng

                        Trần Xuân Lợi

                        Mai Văn Hiếu

                        UTSUGI Kenzo

Số trang:          174

Các chương:

                   (1) Danh sách thành viên tham gia dự án NEF-CTU

                   (2) Bản đồ Đồng bằng Sông Cửu Long- Việt Nam

                   (3) Giới thiệu

                   (4) Khóa phân loại cá tới Họ ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

                  (5) Mô tả loài

                  (6) Tài liệu tham khảo

                  (7) Chỉ số 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ

Năm xuất bản: 2013

Lưu hành:        Thư viện Khoa Thủy Sản

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tên sách:       ARTEMIA - NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tác giả:          TS. Nguyễn Văn Hòa

Số trang:        134

Các chương:       (1) Tổng quan

(2) Sinh học của Artemia

(3) Kỹ thuật nuôi Artemia

(4) Kinh tế xã hội của nghề nuôi Artemia- Thuận lợi và khó khăn của việc sản xuất và kinh doanh Artemia

(5) Sử dụng Artemia trong nuôi trồng thủy sản

(6) Kết luận

 

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp

Năm xuất bản: 2007

Lưu hành:      Thư viện Khoa Thủy Sản

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tên sách: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG VÀ KHAI THÁC THỦY SẢN VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG
Tác giảTS. Nguyễn Thanh Long
    
Số trang: 147
Các chương:  (1) Giới thiệu 
                      (2) Tổng quan tài liệu
                      (3) Phương pháp nghiên cứu
                      (4) Kết quả và thảo luận

                      (5) Kết luận và đề xuất

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên sách: GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI ĐỘNG VẬT THÂN MỀM
Tác giả:    TS. Ngô Thị Thu Thảo
                 PGS.TS. Trương Quốc Phú
Số trang: 136
Các chương:  (1) Giới thiệu chung
                      (2) Đặc điểm hình thái cấu tạo ngành động vật thân mềm
                      (3) Kỹ thuật nuôi các loài động vật thân mềm
                      (4) Kỹ thuật nuôi các loài động vật thân mềm khác
                      (5) Dịch bệnh và vấn đề an toàn thực phẩm

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Cần Thơ
Năm xuất bản: 2012
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên sách: GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THỦY SẢN
Tác giả:  PGS.TS. Lê Xuân Sinh
               TS. Nguyễn Minh Đức
               ThS. Nguyễn Thanh Toàn
               ThS. Phan Thị Ngọc Khuyên
Số trang
: 291
Các chương:  (1) Đại cương về doanh nghiệp
                      (2) Đại cương về quản trị
                      (3) Môi trường kinh doanh
                      (4) Tổ chức trong doanh nghiệp 
                      (5) Quản trị sản xuất
                      (6) Quản trị chất lượng trong sản xuất thủy sản
                      (7) Quản trị Marketing thủy sản
                      (8) Phân tích tài chính doanh nghiệp
                      (9) Hợp đồng trong sản xuất kinh doanh


Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên sách: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ OXY HÒA TAN LÊN THAY ĐỔI SINH LÝ VÀ SINH TRƯỞNG TÔM SÚ (Penaeus monodon Febricius, 1798)
Tác giảĐoàn xuân Diệp
Số trang: 114
Các chương:  (1) Giới thiệu
                      (2) Tổng quan tài liệu
                      (3) Phương pháp nghiên cứu
                      (4) Kết quả và thảo luận
                      (5) Kết luận và đề xuất

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2012
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên sách: NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN BỆNH THỦY SẢN
Tác giảTS. Đặng Thị Hoàng Oanh

Số trang: 148
Các chương:  (1) Những kiến thức cơ bản trong chẩn đoán bệnh động vật  thủy sản
                      (2) Kỹ thuật quan sát bệnh lý ở động vật thủy sản
                      (3) Kỹ thuật mô bệnh học
                      (4) Kỹ thuật huyết thanh
                      (5) Kỹ thuật phân tử
                      (6) Một số qui trình chẩn đoán bệnh ở động vật thủy sản

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2011
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tên sách: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SINH LÝ CÁ VÀ GIÁP XÁC
Tác giảTS. Đỗ Thị Thanh Hương 
              ThS. Nguyễn Văn Tư
Số trang: 152
Các chương:  (1) Mở đầu
                      (2) Một số đặc điểm về đời sống cá và giáp xác
                      (3) Sinh lý máu cá và giáp xác
                      (4) Sinh lý hô hấp cá và giáp xác 
                      (5) Sinh lý tiêu hóa cá và giáp xác
                      (6) Điều hòa áp suất thẩm thấu của cá và giáp xác
                      (7) Lột xác ở giáp xác

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2010
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên sách: NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT NUÔI TÔM SÚ
Tác giảTS. Trần Ngọc Hải 
              PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Số trang: 203
Các chương:  (1) Tổng quan tình hình phát triển sản xuất giống và nuôi tôm biển
                      (2) Đặc điểm sinh học tôm biển
                      (3) Sản xuất giống tôm
                      (4) Nuôi tôm thương phẩm 
                      (5) Bệnh tôm và biện pháp phòng trị
                      (6) Tác động của nghề nuôi tôm và những vấn đề trong qui hoạch, quản lý và phát triển
                      (7) Lột xác ở giáp xác

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên sách: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÁ GIỐNG
Tác giả: TS. Phạm Minh Thành 
              TS. Nguyễn Văn Kiểm
Số trang
: 215
Các chương:  (1) Sự phân bố và thích nghi của cá nuôi
                      (2) Sinh trưởng của cá nuôi
                      (3) Dinh dưỡng của cá nuôi
                      (4) Sinh sản của cá nuôi 
                      (5) Nuôi cá bố mẹ
                      (6) Kích thích cá sinh sản
                      (7) Quản lý phôi (ấp trứng)
                      (8) Ương nuôi cá con

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên sách: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN
Tác giả: TS. Trần Thị Thanh Hiền
              PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn
Số trang
: 191
Các chương:  (1) Giới thiệu dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
                      (2) Thành phần hóa học của động vật thủy sản và thức ăn
                      (3) Các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của TĂ
                      (4) Năng lượng trong thức ăn 
                      (5) Protein và acid amin
                      (6) Lipid và acid béo
                      (7) Carbohydrate
                      (8) Vitamin
                      (9) Muối khoáng
                      (10) Nguyên liệu chế biến thức ăn
                      (11) Sản xuất thức ăn thủy sản
                      (12) Phương pháp cho ăn
                      (13) Thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên sách: HÌNH THÁI VÀ GIẢI PHẪU ĐỘNG VẬT THÂN MỀM (Mollusca)
Tác giả: TS. Trương Quốc Phú
Số trang: 89
Các chương:  (1) Đặc điểm cấu tạo ngành động vật thân mềm (Mollusca)
                      (2) Lớp caudofoveata (chaetodermomorpha)
                      (3) Lớp solengastres (neomeniomorpha)
                      (4) Lớp monolacophora
                      (5) Lớp polyplacophora
                      (6) Lớp gastropoda (chân bụng)
                      (7) Lớp bivalvia (hai mảnh vỏ)
                      (8) Lớp scaphopoda 
                      (9) Lớp cephalopoda
                      (10) Phân loại tổng quát ngành động vật thân mềm

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2006
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên sách: NGUYÊN LÝ VÀ KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH
Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Phương
              ThS. Trần Ngọc Hải
              Ths. Trần Thị Thanh Hiền
              TS. Marcy N. Wilder

Số trang: 127
Các chương:  (1) Sinh học của tôm càng xanh
                      (2) Thiết kế và xây dựng trại giống
                      (3) Nuôi và chuẩn bị tôm bố mẹ
                      (4) Ương nuôi ấu trùng
                      (5) Ương tôm giống
                      (6) Chuẩn bị thức ăn tươi sống cho ương ấu trùng
                      (7) Một số bệnh thường gặp trong sản xuất giống tôm

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2003
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tên sách: QUẢN LÝ SỨC KHỎE TÔM TRONG AO NUÔI
Tác giả: TS. Nguyễn Anh Tuấn, 
              TS. Nguyễn Thanh Phương
              ThS. Đặng Thị Hoàng Oanh
              ThS. Trần Ngọc Hải
Số trang
: 152
Các chương:  (1) Chọn địa điểm 
                      (2) Môi trường ao nuôi
                      (3) Thiết kế và xây dựng trại
                      (4) Chuẩn bị ao
                      (5) Thả giống
                      (6) Quản lý cho ăn
                      (7) Quản lý nước
                      (8) Thu Hoạch
                      (9) Ghi chép số liệu
                      (10) Bệnh tôm
                      (11) Phòng trị bệnh nằng hóa chất
                      (12) Những trở ngại thường gặp
                      (13) Những hiểu biết khác
                      (14) Giải thích thuật ngữ
                      (15) Các câu hỏi liên quan
                      (16) Trả lời
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2002
Lưu hành:  Thư viện Khoa Thủy Sản    

  • Thông báo về Hội nghị khoa học thủy sản quốc tế Thông báo về Hội nghị khoa học thủy sản quốc tế
     Hội nghị khoa học thủy sản quốc tế (IFS2016) Phú Quốc, 31/10-02/11/2016 Ngành thủy sản đang ngày càng đóng vai trò quan trọng ở Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản trong vùng, 18 trường đại học thuộc Mạng lưới các Trường Đại học Đào tạo Thủy sản Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN-FEN (gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia, Philippines) hàng năm sẽ liên kết và luân phiên tổ chức Hội nghị Khoa học T...

Số lượt truy cập

1252956
Hôm nay
Lượt truy cập
704
1252956

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247