ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THỦY SẢN

Ban Chấp hành (Nhiệm kỳ 2020-2025):
 
TT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 GS.TS. Vũ Ngọc Út Phó Bí thư This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 PGS.TS. Trần Minh Phú Đảng ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 PGS. TS. Lý Văn Khánh Đảng ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 PGS. TS. Huỳnh Trường Giang Đảng ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 TS. Nguyễn Văn Triều Đảng ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ủy ban kiểm tra (UBKT) (Nhiệm kỳ 2020-2025):

TT Họ và tên Chức vụ Email
1 GS.TS. Vũ Ngọc Út Chủ nhiệm UBKT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 PGS.TS. Trần Minh Phú P. Chủ nhiệm UBKT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 PGS.TS. Lê Quốc Việt Ủy viên UBKT This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các chi bộ trực thuộc:

1. Chi bộ Văn phòng Trường: gồm 06 đảng viên
  -  Bí thư: PGS. TS. Lý Văn Khánh

2. Chi bộ Sinh học và Môi trường Thủy sản: gồm 09 đảng viên
  -  Bí thư: PGS. TS. Huỳnh Trường Giang
  -  Phó bí thư: TS. Nguyễn Thị Kim Liên
  -  Ủy viên: ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền

3. Chi bộ Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản: gồm 06 đảng viên
  -  Bí thư: TS. Nguyễn Văn Triều

4. Chi bộ Bệnh học Thủy sản: gồm 09 đảng viên
  -  Bí thư: PGS. TS. Bùi Thị Bích Hằng

5. Chi bộ Khoa học và Công nghệ Biển: gồm 13 đảng viên
  -  Bí thư:  PGS.TS. Lê Quốc Việt
  -  Phó Bí thư: PGS.TS. Châu Tài Tảo
  -  Ủy viên: ThS. Cao Mỹ An

6. Chi bộ Khoa học và Công nghệ Chế biến Thủy sản: gồm 04 đảng viên
  -  Bí thư: PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy

7. Chi bộ Quản lý và Kinh tế Thủy sản: gồm 10 đảng viên
  -  Bí thư: TS. Huỳnh Văn Hiền
  -  Phó Bí Thư: TS. Võ Thành Toàn
  -  Ủy viên: ThS. Đặng Thị Phượng

8. Chi bộ Sinh viên: gồm 05 đảng viên
  -  Bí thư: TS. Trần Nguyễn Duy Khoa

 

Số lượt truy cập

1886117
Hôm nay
Lượt truy cập
74
1886117

TRƯỜNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: (+84 - 292) 3 834307 - FAX: (+84 - 292) 3 830323 - 830247

Facebook: Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ