DANH MỤC TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Trường Thủy sản - Trường Đại Học Cần Thơ thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và nông dân các địa phương. Xin vui lòng tham khảo nội dung chi tiết và thời gian các khóa tập huấn được liệt kê dưới dây:
TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁC LOÀI HẢI SẢN
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm sú
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cua biển
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống ghẹ xanh
Tập huấn kỹ thuật thuần dưỡng tôm sú giống
Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh
Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú – lúa luân canh
Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm sú sinh thái
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi cua lột thâm canh trên hể thống bể tuần hoàn
Tập huấn kỹ thuật nuôi tôm càng xanh
Tập huấn kỹ thuật nuôi thủy sản nước lợ bền vững
 
TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GIỐNG VÀ NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁ NƯỚC NGỌT
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống cá tra
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống các loài cá đồng
Tập huấn kỹ thuật nuôi cá tra thâm canh
Tập huấn kỹ thuật nuôi cá đồng
Tập huấn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
 
TẬP HUẤN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi Artemia
Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi vi tảo và luân trùng
 
TẬP HUẤN KỸ THUẬT QUẢN LÝ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
Tập huấn kỹ thuật quản lý và phân tích môi trường nước
Tập huấn phương pháp phân tích động thực vật thủy sinh
Tập huấn phương pháp đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản
 
TẬP HUẤN VỀ DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN NUÔI THỦY SẢN
Tập huấn cơ bản về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
Tập huấn nâng cao về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
 
TẬP HUẤN VỀ BỆNH HỌC THỦY SẢN
Tập huấn xét nghiệm WSSV trên tôm sú bằng kỹ thuật PCR
Tập huấn xét nghiệm đồng thời YHV và GAV trên tôm sú bằng kỹ thuật mRT-PCR
Tập huấn chẩn đoán bệnh ở cá tra bằng kỹ thuật mô bệnh học
Tập huấn chẩn đoán bệnh ở tôm sú và tôm càng xanh bằng kỹ thuật mô bệnh học
Tập huấn phân lập và định danh vi khuẩn Vibrio gây bệnh ở tôm cá bằng phương pháp sinh hóa
Tập huấn phân lập và định danh vi khuẩn Aeromonas gây bệnh ở tôm cá bằng phương pháp sinh hóa
Tập huấn phân lập và định danh vi khuẩn Edwardsiella gây bệnh cá da trơn bằng KIT API
Tập huấn xác định ký sinh trùng trên tôm và cá da trơn
Tập huấn phương pháp lập kháng sinh đồ và xác định MIC
Tập huấn kỹ thuật chẩn đoán các bệnh thường gặp trên tôm sú
Tập huấn kỹ thuật chẩn đoán các bệnh thường gặp trên cá tra (Pangasius hypophthalmus)
 
TẬP HUẤN PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG, THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN THỦY SẢN
Tập huấn phương pháp xây dựng, thực hiện và đánh giá dự án thủy sản
 
DỊCH VỤ PHÂN TÍCH MẪU Ở CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM
Dịch vụ phân tích mẫu ở các phòng thí nghiệm

 
Số lượt truy cập

2116488
Hôm nay
Lượt truy cập
664
2116488