Các ấn phẩm Poster đã được xuất bản

Các công trình nghiên cứu được thực hiện bởi cán bộ Khoa Thủy sản và được xuất bản dưới dạng Poster:


1. Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh đục cơ trên tôm càng xanh nuôi ở Cần Thơ

2. Ứng dụng qui trình RT- PCR một bước xác định đồng thời_MrNV và XSV trên tôm càng xanh sử dụng nội chuẩn Beta-actin

3. Một số khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá chình (Anguilla sp) ở Cà Mau

4. Ảnh hưởng của mật độ Artemia và giá thể lên sự phát triển và tỷ lệ sống ấu trùng Ghẹ xanh

5. Nghiên cứu nâng cao năng suất ương ấu trùng tôm càng xanh

6. Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá ngát (Plotosus canius) ở giai đoạn cá bột

7. Sản xuất giống cá nước lợ bản địa

8. Sản xuất giống giáp xác nước lợ bản địa

9. Nghiên cứu nâng cao năng suất ương ấu trùng tôm càng xanh

10. Sản xuất giống lương đồng

11. An Investigation Of Morphology And Growth Of Albino And Wild Catfish (Pangasianodon Hypophthalmus) Primary Results On Reproduction Of Striped Catfish Polyploidy

12. A Model Of Technology Transfer On Seed Production Of Striped Catfish (Pangasianodon Hypophthalmus) In The Mekong Delta

13. Application of polymerase chain reaction technique to detect Edwardsiella ictaluri in striped catfish (Pangasianodon hypophthamus)

14. Phytoplankton Community In Striped Catfish (Pangasianodon Hypophthalmus) Production System

15. Microsatellites revealed no genetic differentiation between hatchery and contemporary wild populations of striped catfish

16. Livelihood & Policy Perception Of Pangasius Catfish Households In The Lower Mekong Basin

17. Zooplankton Community in Striped Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Production Systems in the Mekong Delta

18. Identication of parental species and hybrids between clarias macrocephalus and c. Geriepinus using rapd markers

19. The Balance Of Nutrient Matters In Striped Catfish

20. Study On Pathological Characteristics Of Yellow Fillet Syndrome In Freshwater Catfish, Pangasianodon Hypophthalmus, In The Mekong Delta

21. Fluctuation of Water Quality in Catfish (Pangasianodon hypophthalmus) Ponds Referring to Seasons and Fish Health Status

22. Primary researchs on reproduction of striped catfish Polyploidy

 

 

Số lượt truy cập

1743548
Hôm nay
Lượt truy cập
795
1743548
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247