SỨ MỆNH - TẦM NHÌN 

  • TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:
Giáo dục người học có tư duy, sáng tạo và thích ứng tốt với môi trường.
  • MỤC TIÊU GIÁO DỤC:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thủy sản, có kiến thức, kỹ năng, năng lực học tập độc lập, khả năng sáng tạo, trách nhiệm nghề nghiệp và thích ứng với môi trường làm việc trong nước và quốc tế. 

  • SỨ MỆNH:

Trường Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyên sâu,  phát triển công nghệ cao, gắn kết và phục vụ hiệu quả ngành thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

  • TẦM NHÌN:

Trường Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ không ngừng nỗ lực để trở thành trung tâm tiên tiến và động lực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững ngành thủy sản trong khu vực và trên thế giới.   

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Năng động, sáng tạo, hiện đại và hội nhập quốc tế.

 

 

Số lượt truy cập

1886194
Hôm nay
Lượt truy cập
151
1886194

TRƯỜNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: (+84 - 292) 3 834307 - FAX: (+84 - 292) 3 830323 - 830247

Facebook: Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ