Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
  • Trường Thuỷ sản khởi động dự án DIVERSAQUA Trường Thuỷ sản khởi động dự án DIVERSAQUA
    Sáng ngày 01/12/2021, Trường Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ khởi động dự án Dự án ĐA DẠNG HÓA LOÀI THỦY SẢN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CHỌN LỌC CÁ DA TRƠN NƯỚC LỢ: CÁCH TIẾP CẬN ĐA CHIỀU TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Diversification of farmed fishes in the Mekong Delta through the selection of new euryhaline fish candidates - a multidisciplinary approach for sustainable aquaculture (DIVERSAQUA). Tham dự về phía địa phương có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ch...
Số lượt truy cập

2116581
Hôm nay
Lượt truy cập
757
2116581