Đánh giá và đảm bảo chất lượng chương trình giáo dục

Đào tạo theo chuẩn AUN các ngành thủy sản 

Nhằm tăng cường chất lượng giáo dục và đào tạo, từ năm 2009 Trường Đại học Cần Thơ đã áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) trong đánh giá các chương trình đào tạo của Trường. Năm 2014, Trường Đại học Cần Thơ – Khoa Thủy sản đăng ký tự đánh giá và đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN đối với chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, Trường - Khoa sẽ tự kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo dựa trên 15 tiêu chuẩn của AUN, liên quan đến các nội dung gồm: Kết quả học tập mong đợi; Chương trình chi tiết; Nội dung và cấu trúc chương trình; Chiến lược giảng dạy và học tập, Đánh giá sinh viên; chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy; Chất lượng cán bộ hỗ trợ; Chất lượng sinh viên; Hỗ trợ và tư vấn sinh viên; Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng; Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy và học tập; Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ; Ý kiến phản hồi của các bên liên quan; Đầu ra; và Sự hài lòng của các bên liên quan.

 Việc đăng ký tự đánh giá và đánh giá ngoài các ngành đào tạo vừa thể hiện cố gắng không ngừng của toàn thể Thầy Cô và sinh viên trong công tác đào tạo, nghiên cứu và phục vụ phát triển ngành nghề trong thời gian qua; đồng thời cũng là nổ lực lớn lao của Thầy – Trò nhằm tiếp tục hoàn thiện và phát triển, tiến tới sự công nhận chuẩn chất lượng giáo dục của AUN đối với các chương trình đào tạo của Khoa – Trường.

 Thành công trong công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng đào tạo là điều kiện quan trọng để tiến tới hội nhập, hợp tác sâu rộng hơn nữa trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á và thế giới, góp phần tích cực và hiệu quả vào phát triển giáo dục và kinh tế xã hội trong vùng ĐBSCL, cả nước và khu vực. Ngoài việc đăng ký đánh giá chượng trình tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản năm nay, công tác này sẽ tiếp tục được thực hiện cho các ngành đào tạo khác của Khoa trong thời gian tới.

 

 

Kiểm định chất lượng AUN
Số lượt truy cập

2116522
Hôm nay
Lượt truy cập
698
2116522