TỔNG QUÁT VỀ MẠNG LƯỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á

(AUN - Asean University Network) 

 

 Mạng lưới Trường Đại học Đông Nam Á (AUN ) được ra đời vào tháng 11 năm 1995, xuất phát từ cuộc họp thượng định lần thứ 4 của lãnh đạo các quốc gia thành viên ở khu vực Đông Nam Á (ĐNA) vào năm 1992, nhằm thúc đẩy sự thống nhất về phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho khu vực ĐNA. Thông qua mạng lưới các viện trường đại học trong vùng, bước đầu mạng lưới được hình thành theo thỏa thuận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 6 quốc gia trong khu vực với 11 trường đại học của các quốc gia này.

 

Chiến lược của Mạng lưới các Trường đại học ĐNA là:

- Tập trung vào hợp tác phát triển khu vực

- Xây dựng khung chương trình đào tạo và bằng cấp chung cho các trường thành viên trong mạng lưới

- Tiến tới thống nhất các môn học trong chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ giữa các trường thành viên trong mạng lưới

- Các nhà khoa học của các trường thành viên trong mạng lưới sẽ tham gia các dự án nghiên cứu ở khu vực ĐNA

- Các giáo sư của một trường thành viên có thể tham gia giảng dạy ở các trường khác  trong mạng lưới của các trường thành viên khác.

Tại lần họp đầu tiên của các trường thành viên trong mạng lưới vào tháng 11 năm 1996, các thành viên đã thống nhất xây dựng 4 kế hoạch hoạt động quan trọng ưu tiên gồm:

(i) Trao đổi sinh viên và giảng viên

(ii) Xúc tiến nghiên cứu học tập ở ĐNA

(iii) Xây dựng mạng lưới thông tin

(iv) Hợp tác nghiên cứu

Năm 2007 chính phủ 10 nước ĐNA ra tuyên bố chương trình nghị sự quan trọng về văn hóa xã hội, xây dựng Mạng lưới các trường đại học ĐNA nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác đào tạo và phát triển khu vực để đạt chuẩn toàn cầu, bao gồm 5 lĩnh vực chính:

(1) Tính thích ứng của tuổi trẻ

(2) Hợp tác trong học thuật

(3) Chuẩn  hóa và linh động trong hệ thống hợp tác đào tạo

(4) Phát triển chương trình đào tạo và học phần

(5) Tạo mặt bằng chung về chính sách cho khu vực và toàn cầu

Hiện nay mạng lưới AUN có 30 trường đại học thành viên. Ban quản trị gồm có 10 trường đại học đại diện cho 10 quốc gia ĐNA.  Việt Nam có 3 Trường đại học là thành viên của AUN, gồm Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố HCM và Trường Đại học Cần Thơ.

  

Bảng 1: Các quốc gia và các trường thành viên trong mạng lưới ĐNA         

STT

    Quốc gia

    Trường thành viên

1

Brunei

Đại học Brunei Darussalam (http://www.ubd.edu.bn/)

2

Campuchia

Đại học hoàng gia Phnom Penh (http://www.rupp.edu.kh/)
Đại học hoàng gia về Luật và Kinh tế (http://www.rupp.edu.kh/)

3

 

Indonesia

Đại học Gadjah Mada (http://www.ugm.ac.id/)
Đại học Indonesia (http://www.ui.ac.id/)
Đại học Airlangga (http://www.unair.ac.id/)

4

Lào

Đại học quốc gia Lào (http://www.nuol.edu.la/)

 

 

5

 

 

Malaysia

Đại hoc Malaya (http://www.um.edu.my/)
Đại học Sains Malaysia (http://www.usm.my/)
Đại học Kabangsaan Malaysia (http://www.ukm.my/)
Đại hoc Putra Malaysia (http://www.upm.edu.my/)
Đại học Utara Malaysia (http://www.uum.edu.my/)

 

6

 

Myanma

Viện Kinh tế Yangon
Đại học Yangon
Đại học Madalay (http://www.mu.edu.mm/)

 

7

 

Philippines

Đại học De La Salle ( http://www.dlsu.edu.ph/)
Đại học Philippines (http://www.up.edu.ph/)
Đại học Ateneo de Manila (http://www.admu.edu.ph/)

 

8

 

Singapore

Đại học quốc gia Singapore (http://www.nus.edu.sg/)
Đại học khoa học Nanyang (http://www.ntu.edu.sg/)
Đại học quản lý Singapore (http://www.smu.edu.sg/)

 

9

 

Thai Lan

Đại học Chulalongkorn (http://www.chula.ac.th/)
Đại học Burapha (http://www.buu.ac.th/)
Đại học Mahidol (http://www.mahidol.ac.th/)
Đại học Chiang Mai (http://www.chiangmai.ac.th/)
Đại học Songkla ((http://www.psu.ac.th/)

 

10

 

Việt Nam

Đại học quốc gia Hà Nội (http://www.vnu.edu.vn/)
Đại học quốc gia thành phố HCM (http://www.vnuhcm.edu.vn/)
Đại học Cần Thơ ((http://www.ctu.edu.vn)

 Hiện nay, mạng lưới này có 16 đối tác là các trường đại học, tổ chức của các chính phủ gồm:

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1659237
Hôm nay
Lượt truy cập
572
1659237
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247