Dự án DeMAASERD

Tôm sạch

TÊN DỰ ÁN

Mô hình trình diễn hệ thống nuôi trồng thủy sản tiên tiến cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển
(Demonstration Model of Advanced Aquaculture System for Education, Research and Development - DeMAASERD)

Chủ trì

Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ

Đối tác

Trường Đại học Quốc Gia Hải Dương Đài Loan-NTOU

Nhà tài trợ

CHEN-YUNG MEMORIAL FOUNDATION, INC. (CYMF)
Công ty TNHH Hoàn Cầu Việt Nam-VNGPE

Chủ nhiệm dự án

GS. TS. Trần Ngọc Hải (ĐHCT)
GS. TS. Ching-Fong Chang (NTOU)

Mục tiêu

Mục tiêu của dự án này là xây dựng mô hình trình diễn hệ thống nuôi trồng thủy sản tiên tiến, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm và hiệu quả để phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản ĐBSCL và khu vực.

Nội dung
  • Xây dựng và vận hành mô hình nuôi tôm chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn thông qua lọc sinh học kết hợp với các đối tượng thủy sản khác (qui mô 1,5ha)
  • Tổ chức đào tạo sinh viên thông qua rèn nghề, nghiên cứu, trao đổi
  • Tổ chức ứng dụng và phát triển nghiên cứu
  • Tổ chức tập huấn, chuyển giao công nghệ cho vùng và khu vực
Ý nghĩa, tác động

Thành công của mô hình sẽ phục vụ thiết thực cho:

  • Công tác đào tạo của Khoa Thủy sản – Trường Đại học Cần Thơ (KTS hiện có 1500-1700 sinh viên Đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế)
  • Trao đổi ngắn hạn sinh viên và cán bộ quốc tế mà KTS – ĐHCT hàng năm tiếp nhận hơn 300 người.
  • Ứng dụng trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả những kết quả quan trọng từ các nghiên cứu khoa học liên quan của KTS – ĐHCT vào mô hình
  • Là mô hình trình diễn để tập huấn cho nông dân và các bộ kỹ thuật trong nước và quốc tế, mở rộng sản xuất trong vùng.
  • Là mô hình hợp tác hiệu quả giữa các Trường, các Công ty – doanh nghiệp và các Cơ quan quản lý.

 Tin - ảnh - clips hoạt động

- Ký kết hợp tác thực hiện Dự án DeMAASERD

- Khoa Thủy Sản - Trường Đại học Cần Thơ khởi công xây dựng công trình nuôi tôm công nghệ cao tại Trại thực nghiệm thủy sản nước lợ Vĩnh Châu

 

Lễ ký kết hợp tác thực hiện dự án DeMAARD

(30/7/2019)

Lễ ký kết hợp tác thực hiện dự án DeMAARD

(30/7/2019)

Lễ khởi công xây dựng công trình dự án (5/2/2020)

Công trình ao đang xây dựng (14/3/2020)

Thực nghiệm nuôi tôm tuần hoàn trên bể 10-100m3

tại KTS làm cơ sở triển khai qui mô lớn tại ao

Tôm nuôi trong hệ thống bể tuần hoàn

Thu hoạch tôm nuôi trên bể tuần hoàn

năng suất 3-4kg/m3

Tôm thu hoạch đạt 50-60 con/kg

 


Số lượt truy cập

2198287
Hôm nay
Lượt truy cập
748
2198287