BỘ MÔN KỸ THUẬT NUÔI HẢI SẢN


Chức năng - nhiệm vụ:
Bộ môn KTN Hải Sản có nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật về sản xuất giống và nuôi thủy sản nước lợ/mặn.


Tổ chức:
Bộ môn có 10 giảng viên và 4 cán bộ nghiên cứu; trong đó có 2 Giáo sư – Tiến sĩ, 6 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 6 thạc sĩ (2 là nghiên cứu sinh).


Đào tạo:
Bộ môn giảng dạy các môn học cho bậc đại học, cao học và NCS như sản xuất giống và nuôi giáp xác; sản xuất giống và nuôi cá biển; kỹ thuật nuôi động vật thân mềm; kỹ thuật trồng rong biển, thức ăn tự nhiên…


Nghiên cứu khoa học:
Lĩnh vực nghiên cứu chính của Bộ môn là nghiên cứu ứng dụng nhằm phát triển các kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản nước lợ và nuôi biển như tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua biển, cá đối, cá nâu, cá chim vây vàng, cá chình, cá bóp, hầu, ốc len, tu hài, rong biển, Artemia,…


Tập huấn:
Bộ môn thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn – chuyển giao kỹ thuật như sau:

  • Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tôm càng xanh và cua biển theo các qui trình khác nhau (tuần hoàn, Bioflocs..)

  • Nuôi tôm biển, tôm càng xanh, cá biển, nhuyễn thể (theo các qui trình khác nhau: nuôi kết hợp, tuần hoàn, Bioflocs..)

  • Nuôi và sử dụng Artemia

  • Các khóa tham quan – học tập nuôi thủy sản nước lợ ĐBSCL.


Cơ sở vật chất:
Bộ môn quản lý 5 trại nước lợ tại Khoa và 1 trạm nghiên cứu tại Sóc Trăng, cho đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật.

 


Liên hệ
PGS TS. Nguyễn Văn Hòa
Trưởng Bộ môn KTN Hải sản
ĐT: 0918164952, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Danh sách cán bộ Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải sản
 
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Artemia
2 GS. TS. Nguyễn Thanh Phương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
3 GS. TS. Trần Ngọc Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Giáp xác và cá biển
4 PGS. TS. Lê Quốc Việt This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cá biển
5 PGS. TS. Ngô Thị Thu Thảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Động vật thân mềm
6 PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Rong biển
7 PGS. TS. Võ Nam Sơn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi thủy sản nước lợ
8 PGS. TS. Châu Tài Tảo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Giáp xác
9 ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Artemia
10 ThS. Trần Nguyễn Duy Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cá biển
11 ThS. Cao Mỹ Án This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cá biển
12 ThS. Trần Hữu Lễ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Artemia
13 ThS. Dương Thị Mỹ Hận This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Artemia
14 ThS. Lê Văn Thông This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Artemia

Số lượt truy cập

1634572
Hôm nay
Lượt truy cập
330
1634572
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247