VĂN PHÒNG KHOA

Văn phòng khoa hỗ trợ tư vấn ban chủ nhiệm khoa trong các hoạt động đào tạo, tập huấn, tài chính... của Khoa.

 

Chức năng - nhiệm vụ: Văn phòng khoa có chức năng hỗ trợ ban chủ nhiệm khoa trong các hoạt động quản lý nhân sự, đào tạo, nghiên cứu, tập huấn, hợp tác, tài chính và các hoạt  động khác... của Khoa.

Tổ chức nhân sự: Văn phòng khoa gồm 19 người, trong đó có   Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng (kiêm trợ lý tổ chức), Trợ lý giáo vụ, Trợ lý đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học, thư ký, trợ lý thiết bị vật tư, kế toán, thủ quỹ, thủ thư, văn thư, tạp vụ, bảo vệ.

Nhiệm vụ chính: chịu trách nhiệm trong quản lý sinh viên và chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Sắp xếp và theo dõi kế hoạch giảng dạy và học tập cho các bậc học. Tiếp xúc và tư vấn sinh viên trong một số hoạt động học tập và sinh hoạt. Hỗ trợ và quản lý tài chính của Khoa. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính của Khoa. Quản lý và phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu Khoa học.


 

Liên hệ

   ThS. Trần Thị Hồng Hạnh
   Quyền Chánh văn phòng 
   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Số lượt truy cập

1252969
Hôm nay
Lượt truy cập
717
1252969

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247