BỘ MÔN THỦY SINH HỌC ỨNG DỤNG


Chức năng - nhiệm vụ:
Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành như môi trường nước, biến động quần thể thủy sinh vật, sinh thái và đa dạng sinh học thủy sinh, vi sinh vật hữu ích, thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản…


Tổ chức:
Bộ môn có 6 cán bộ giảng dạy và 12 cán bộ nghiên cứu; trong đó có 3 Phó Giáo sư, 4 Tiến sĩ, 6 thạc sĩ (4 là nghiên cứu sinh), 5 kỹ sư.


Đào tạo:
Bộ môn phụ trách các môn cơ sở như kỹ thuật phân tích chất lượng nước, quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản, động và thực vật thủy sinh, hình thái và phân loại động vật không xương sống và có xương sống, các hệ sinh thái thủy vực, sinh thái thủy sinh vật, nuôi thức ăn tự nhiên, vi sinh vật hữu ích…cho các ngành thủy sản ở bậc đại học và cao học như nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và quản lý thủy sản.


Nghiên cứu khoa học:
Nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lãnh vực như đánh giá và quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động nuôi thủy sản, nguồn lợi thủy sinh vật, biến động quần thể thủy sinh vật, đa dạng sinh học, các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên, phát triển các dòng vi khuẩn có hoạt tính probiotic để ứng dụng trong nuôi tôm cá, nghiên cứu ứng dụng những sản phẩm hoạt tính sinh học trong các hệ sinh thái thủy cho nuôi trồng thủy sản.


Tập huấn:
Bộ môn thường tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu. Các lớp tập huấn được tổ chức bao gồm phân tích và quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm/cá, phân loại thực vật và động vật thủy sinh, kỹ thuật phân lập và nuôi tảo, các qui trình nuôi thức ăn tự nhiên như luân trùng, copepod, trứng nước, giun nhiều tơ, kỹ thuật phân lập, sàng lọc và xác định mật độ vi sinh vật hữu ích trong nuôi thủy sản.


Cơ sở vật chất:
Bộ môn có các phòng thí nghiệm như phòng phân tích chất lượng nước, phòng thí nghiệm sinh vật nổi và đáy, các phòng thí nghiệm phân lập và gây nuôi thức ăn tự nhiên, phòng thí nghiệm vi sinh vật hữu ích, phòng thí nghiệm hoạt chất sinh vật biển.

 
Liên hệ
TS. Huỳnh Trường Giang
Trưởng Bộ môn Thủy sinh học Ứng dụng
ĐT: 0292 3872223; Di động: 0918755750
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách cán bộ Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng
 
TT Họ và Tên CB Địa chỉ email Chuyên môn chính
1 TS. Huỳnh Trường Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chất lượng nước, hoạt chất sinh học trong NNTS
2 TS. Nguyễn Thị Kim Liên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thực vật phiêu sinh, động vật phiêu sinh, động vật đáy, chỉ thị sinh học
3 GS. TS. Vũ Ngọc Út This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Động vật phiêu sinh, đa dạng sinh học và bảo tồn thủy sinh, hệ sinh thái thủy vực
4 PGS. TS. Phạm Thị Tuyết Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh vật hữu ích trong NTTS
5 GS. TS. Đỗ Thị Thanh Hương This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sinh lý động vật thủy sản, chiết xuất tự nhiên
6 TS. Huỳnh Thanh Tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thức ăn tự nhiên, vi sinh vật hữu ích trong NNTS
7 TS. Nguyễn Thị Kim Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sinh lý động vật thủy sản, chiết xuất tự nhiên
8 NCS. Nguyễn Hoàng Nhật Uyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản
9 ThS. Huỳnh Phước Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thức ăn tự nhiên
10 TS. Phan Thị Cẩm Tú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Môi trường nước, vi tảo trong NNTS
11 ThS. Hồ Diễm Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh vật hữu ích trong NTTS, hoạt chất sinh học trong NTTS
12 ThS. Âu Văn Hóa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Động vật không xương sống kích thướt lớn, đa dạng sinh học
13 ThS. Trần Trung Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chất lượng nước, hoạt chất sinh học trong NNTS
14 ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi tảo trong NTTS
15 KS. Nguyễn Tính Em This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sinh lý động vật thủy sản, chiết xuất tự nhiên
16 KS. Vũ Hùng Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh vật hữu ích trong NTTS
17 KS. Trương Quốc Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phân tích chất lượng môi trường ao nuôi thủy sản
18 KS. Nguyễn Hữu Thế This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thức ăn tự nhiên trong NTTS

Số lượt truy cập

1634549
Hôm nay
Lượt truy cập
307
1634549
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247