KHOA SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN


Chức năng - nhiệm vụ:

Giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành như môi trường nước, biến động quần thể thủy sinh vật, sinh thái và đa dạng sinh học thủy sinh, sinh lý động vật thủy sản, vi sinh vật hữu ích, thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản


Tổ chức:

Khoa hiện có 7 cán bộ giảng dạy và 9 cán bộ nghiên cứu; trong đó có 2 Giáo sư, 4 Phó Giáo sư, 2 Tiến sĩ, 5 thạc sĩ (2 là nghiên cứu sinh), 3 kỹ sư (2 là học viên cao học).


Đào tạo:

Khoa phụ trách các môn cơ sở như kỹ thuật phân tích chất lượng nước, quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thủy sản, sinh lý động vật thủy sản, động và thực vật thủy sinh, hình thái và phân loại động vật không xương sống và có xương sống, các hệ sinh thái thủy vực, sinh thái thủy sinh vật, nuôi thức ăn tự nhiên, vi sinh vật hữu ích…cho các ngành thủy sản ở bậc đại học và cao học như nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và quản lý thủy sản.


Nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lãnh vực như đánh giá và quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động nuôi thủy sản, sinh lý động vật thủy sản, nguồn lợi thủy sinh vật, biến động quần thể thủy sinh vật, đa dạng sinh học, các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên, phát triển các dòng vi khuẩn có hoạt tính probiotic để ứng dụng trong nuôi tôm cá, nghiên cứu ứng dụng những sản phẩm hoạt tính sinh học trong các hệ sinh thái thủy cho nuôi trồng thủy sản.


Tập huấn:

Khoa thường tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu. Các lớp tập huấn được tổ chức bao gồm phân tích và quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm/cá, sinh lý động vật thủy sản, phân loại thực vật và động vật thủy sinh, kỹ thuật phân lập và nuôi tảo, các qui trình nuôi thức ăn tự nhiên như luân trùng, copepod, trứng nước, giun nhiều tơ, kỹ thuật phân lập, sàng lọc và xác định mật độ vi sinh vật hữu ích trong nuôi thủy sản.

Cơ sở vật chất:

Khoa có các phòng thí nghiệm như phòng phân tích chất lượng nước, các phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh lý động vật thủy sản, phòng thí nghiệm sinh vật nổi và đáy, các phòng thí nghiệm phân lập và gây nuôi thức ăn tự nhiên, phòng thí nghiệm vi sinh vật hữu ích, phòng thí nghiệm hoạt chất sinh vật biển. Ngoài ra, với hệ thống wet-lab rộng có thể phục vụ để nuôi thức ăn tự nhiên, thực hiện các nghiên cứu thử nghiệm trong điều kiện bể…

Liên hệ:

PGS. TS. Huỳnh Trường Giang

Trưởng khoa

ĐT: 0292 3872223

Di động: 0918755750

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách cán bộ Khoa Sinh học và Môi trường Thủy sản:
TT Họ và Tên CB Địa chỉ email Chuyên môn chính
1 GS. TS. Vũ Ngọc Út (Hiệu trưởng) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Động vật thủy sinh;Sinh thái thủy sinh vật;Quan trắc sinh học môi trường nước;Thức ăn tự nhiên; Đa dạng và bảo tồn thủy sinh vật
2 GS. TS. Đỗ Thị Thanh Hương  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sinh lý động vật thủy sản; Chiết xuất và ứng dụng các hợp chất tự nhiên
3 PGS. TS. Phạm Thị Tuyết Ngân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh vật hữu ích trong NTTS
4 PGS. TS. Huỳnh Trường Giang (Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chất lượng nước; Hoạt chất sinh học trong NTTS
5 PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Liên (Phó Trưởng khoa)
(Phó Hiệu trưởng)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thực vật thủy sinh; Động vật thủy sinh; Quan trắc sinh học môi trường nước
6 PGS. TS. Huỳnh Thanh Tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thức ăn tự nhiên; Vi sinh vật hữu ích trong NTTS
7 TS. Nguyễn Thị Kim Hà This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sinh lý động vật thủy sản; Chiết xuất và ứng dụng các hợp chất tự nhiên
8 TS. Phan Thị Cẩm Tú (Thư ký) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Sinh lý động vật thủy sản; Vi vinh vật hữu ích; Vi tảo.
9 TS. Huỳnh Phước Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thức ăn tự nhiên; Động vật thủy sinh
10 ThS. Âu Văn Hóa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Động vật thủy sinh; Đa dạng và bảo tồn thủy sinh vật
11 ThS. Trần Trung Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chất lượng nước;Hoạt chất sinh học trong NTTS
12 ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi tảo trong NTTS
13 KS. Vũ Hùng Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh vật hữu ích trong NTTS
14 ThS. Trương Quốc Huy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kỹ thuật phân tích chất lượng nước


Số lượt truy cập

2273373
Hôm nay
Lượt truy cập
112
2273373