NHÂN SỰ KHOA THỦY SẢN

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

GS. TS. Vũ Ngọc Út – Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Trần Minh Phú – Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Phó Trưởng Khoa

 

CÁC ĐƠN VỊ - BỘ MÔN:

Văn phòng Khoa

PGS. TS. Lý Văn Khánh – Chánh văn phòng

ThS. Lê Thị Ngọc Thanh – Phó Chánh văn phòng

Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng

PGS. TS. Huỳnh Trường Giang – Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Bệnh học thủy sản

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Bùi Thị Bích Hằng – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

PGS. TS. Phạm Thanh Liêm – Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Dương Thúy Yên – Phó Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Văn Triều – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản hải sản

PGS. TS. Lê Quốc Việt – Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Võ Nam Sơn – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá

TS. Huỳnh Văn Hiền – Trưởng Bộ môn

TS. Võ Thành Toàn – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Chế biến Thủy sản

PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy – Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Như Hạ – Phó Trưởng Bộ môn

 

HỘI ĐỒNG KHOA

1. GS. TS. Vũ Ngọc Út, Trưởng khoa – Chủ tịch

2. PGS. TS. Trần Minh Phú, Phó Trưởng khoa – Thư ký

3. GS. TS. Trương Quốc Phú – Ủy viên

4. PGS. TS. Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng khoa – Ủy viên

5. PGS. TS. Phạm Thanh Liêm, Trưởng Bộ môn KTNTSNN – Ủy viên

6. PGS. TS. Lý Văn Khánh, Giảng viên chính – Ủy viên

7. PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy, Trưởng Bộ môn CBTS – Ủy viên

8. TS. Huỳnh Văn Hiền, Trưởng Bộ môn QL&KTNC – Ủy viên

9. PGS. TS. Lê Quốc Việt, Trưởng Bộ môn KTNHS – Ủy viên

10. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa, Trưởng Bộ môn BHTS – Ủy viên

11. PGS. TS. Huỳnh Trường Giang, Trưởng Bộ môn TSHƯD – Ủy viên

 

TIỂU BAN THỦY SẢN - TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KÝ 2020-2025

1. GS. TS. Trương Quốc Phú - Trưởng Tiểu ban

2. GS. TS. Vũ Ngọc Út - Phó Trưởng Tiểu ban

3. PGS. TS. Trần Minh Phú - Ủy viên kiêm thư ký

4. GS. TS. Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên

5. GS. TS. Trần Thị Thanh Hiền - Ủy viên

6. GS. TS. Trần Ngọc Hải - Ủy viên

7. PGS. TS. Phạm Thanh Liêm - Ủy viên

8. PGS. TS. Trần Đắc Định - Ủy viên

9. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa - Ủy viên

 

 

Số lượt truy cập

1743558
Hôm nay
Lượt truy cập
805
1743558
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247