NHÂN SỰ TRƯỜNG THỦY SẢN

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG:

GS. TS. Vũ Ngọc Út – Hiệu trưởng

PGS. TS. Trần Minh Phú – Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Huỳnh Trường Giang – Phó Hiệu trưởng

 

CÁC ĐƠN VỊ:

Văn phòng Trường:

PGS. TS. Lý Văn Khánh – Chánh văn phòng

ThS. Lê Thị Ngọc Thanh – Phó Chánh văn phòng

Khoa Sinh học và Môi trường Thủy sản:

PGS. TS. Huỳnh Trường Giang – Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Liên – Phó Trưởng khoa

Khoa Bệnh học Thủy sản:

PGS. TS. Bùi Thị Bích Hằng – Trưởng khoa

TS, Trần Thị Mỹ Duyên – Phó Trưởng khoa

Khoa Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản:

PGS. TS. Phạm Thanh Liêm – Trưởng khoa

PGS. TS. Dương Thúy Yên – Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Triều – Phó Trưởng khoa

Khoa Khoa học và Công nghệ Biển:

PGS. TS. Lê Quốc Việt – Trưởng khoa

PGS. TS. Võ Nam Sơn – Phó Trưởng khoa

Khoa Quản lý và Kinh tế Thuỷ sản:

TS. Huỳnh Văn Hiền – Trưởng khoa

PGS. TS. Võ Thành Toàn – Phó Trưởng khoa

Khoa Khoa học và Công nghệ Chế biến Thủy sản:

PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy – Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Như Hạ – Phó Trưởng khoa

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO:

1. GS. TS. Vũ Ngọc Út, Hiệu trưởng – Chủ tịch

2. PGS. TS. Trần Minh Phú, Phó Hiệu trưởng – Thư ký

3. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa, Phó Hiệu trưởng – Ủy viên

4. PGS. TS. Phạm Thanh Liêm – Ủy viên

5. PGS. TS. Lý Văn Khánh – Ủy viên

6. PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy – Ủy viên

7. TS. Huỳnh Văn Hiền – Ủy viên

8. PGS. TS. Lê Quốc Việt – Ủy viên

9. PGS. TS. Huỳnh Trường Giang – Ủy viên

 

TIỂU BAN THỦY SẢN – TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KÝ 2020–2025

1. GS. TS. Vũ Ngọc Út – Trưởng Tiểu ban

2. PGS. TS. Trần Minh Phú – Phó Trưởng Tiểu ban

3. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Ủy viên kiêm Thư ký

4. GS. TS. Nguyễn Thanh Phương – Ủy viên

5. GS. TS. Trần Thị Thanh Hiền – Ủy viên

6. GS. TS. Trần Ngọc Hải – Ủy viên

7. GS. TS. Trương Quốc Phú – Ủy viên

8. PGS. TS. Phạm Thanh Liêm – Ủy viên

9. PGS. TS. Trần Đắc Định – Ủy viên

 
 
Số lượt truy cập

2273346
Hôm nay
Lượt truy cập
85
2273346