NHÂN SỰ KHOA THỦY SẢN

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS TS. Trương Quốc Phú – Trưởng Khoa

PGS TS. Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Khoa

GS TS. Trần Ngọc Hải – Phó Trưởng Khoa

PGS TS. Vũ Ngọc Út – Phó Trưởng Khoa

 

CÁC ĐƠN VỊ - BỘ MÔN:

Văn phòng Khoa

ThS. Trần Thị Hồng Hạnh – Quyền Chánh văn phòng

TS. Lam Mỹ Lan – Phó Chánh văn phòng

Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng

TS. Huỳnh Trường Giang – Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Kim Liêm – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Bệnh học Thủy sản

PGS TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Trưởng Bộ môn

TS. Bùi Thị Bích Hằng – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

PGS TS. Phạm Thanh Liêm – Trưởng Bộ môn

PGS TS. Dương Thủy Yên – Phó Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Văn Triều – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản Hải sản

PGS TS. Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Bộ môn

PGS TS. Lê Quốc Việt – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá

PGS TS. Trần Đắc Định – Trưởng Bộ môn

ThS. Huỳnh Văn Hiền – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Chế biến Thủy sản

TS. Trần Minh Phú – Trưởng Bộ môn

TS. Lê Thị Minh Thủy – Phó Trưởng Bộ môn

 

HỘI ĐỒNG KHOA

PGS TS. Trương Quốc Phú – Chủ tịch

GS TS. Trần Ngọc Hải – Thư ký

PGS TS. Nguyễn Thanh Long – Ủy viên

PGS TS. Vũ Ngọc Út – Ủy viên

PGS TS. Trần Đắc Định – Ủy viên

PGS TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Ủy viên

PGS TS. Nguyễn Văn Hòa – Ủy viên

PGS TS. Phạm Thanh Liêm – Ủy viên

TS. Huỳnh Trường Giang – Ủy viên

TS. Trần Minh Phú – Ủy viên

TS. Lê Thi Minh Thủy – Ủy viên

 

TIỂU BAN THỦY SẢN - TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PGS TS. Trương Quốc Phú – Trưởng Tiểu ban

GS TS. Trần Ngọc Hải – Phó Trưởng Tiểu ban

PGS TS. Phạm Thanh Liêm - Ủy viên kiêm thư ký

GS TS. Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên

PGS TS. Trần Thị Thanh Hiền - Ủy viên

PGS TS. Vũ Ngọc Út - Ủy viên

PGS TS. Đặng Thị Hoàng Oanh - Ủy viên

 

Số lượt truy cập

1252976
Hôm nay
Lượt truy cập
724
1252976

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247