NHÂN SỰ KHOA THỦY SẢN

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

PGS. TS. Trương Quốc Phú – Trưởng Khoa

GS. TS. Vũ Ngọc Út – Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Trần Minh Phú – Phó Trưởng Khoa

 

CÁC ĐƠN VỊ - BỘ MÔN:

Văn phòng Khoa

ThS. Trần Thị Hồng Hạnh – Quyền Chánh văn phòng

TS. Lý Văn Khánh – Phó Chánh văn phòng

Bộ môn Thủy sinh học ứng dụng

TS. Huỳnh Trường Giang – Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Kim Liêm – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Bệnh học Thủy sản

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Trưởng Bộ môn

TS. Bùi Thị Bích Hằng – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt

PGS. TS. Phạm Thanh Liêm – Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Dương Thủy Yên – Phó Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Văn Triều – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật nuôi thủy sản Hải sản

PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Bộ môn

PGS. TS. Lê Quốc Việt – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá

TS. Huỳnh Văn Hiền – Trưởng Bộ môn

TS. Võ Thành Toàn – Phó Trưởng Bộ môn

Bộ môn Chế biến Thủy sản

TS. Lê Thị Minh Thủy – Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Như Hạ – Phó Trưởng Bộ môn

 

HỘI ĐỒNG KHOA

1. PGS. TS. Trương Quốc Phú – Chủ tịch

2. GS. TS. Trần Ngọc Hải – Thư ký

3. PGS. TS. Nguyễn Thanh Long – Ủy viên

4. GS. TS. Vũ Ngọc Út – Ủy viên

5. PGS. TS. Trần Đắc Định – Ủy viên

6. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa – Ủy viên

7. PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa – Ủy viên

8. PGS. TS. Phạm Thanh Liêm – Ủy viên

9. TS. Huỳnh Trường Giang – Ủy viên

10. PGS. TS. Trần Minh Phú – Ủy viên

11. TS. Lê Thi Minh Thủy – Ủy viên

 

TIỂU BAN THỦY SẢN - TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KÝ 2020-2025

1. PGS. TS. Trương Quốc Phú - Trưởng Tiểu ban

2. GS. TS. Vũ Ngọc Út - Phó Trưởng Tiểu ban

3. PGS. TS. Trần Minh Phú - Ủy viên kiêm thư ký

4. GS. TS. Nguyễn Thanh Phương - Ủy viên

5. PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền - Ủy viên

6. GS. TS. Trần Ngọc Hải - Ủy viên

7. PGS. TS. Phạm Thanh Liêm - Ủy viên

8. PGS. TS. Trần Đắc Định - Ủy viên

9. PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa - Ủy viên

 

 

Số lượt truy cập

1477436
Hôm nay
Lượt truy cập
1016
1477436
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247