THẠC SĨ

1. Nuôi trồng thủy sản: Chương trình Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản được đào tạo từ năm 1999 với thời gian 2 năm. Chương trình được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ bao gồm 4 khối kiến thức. Từ năm 2022, chương trình được điều chỉnh theo Định hướng Nghiên cứuĐịnh hướng Ứng dụng. Đối với chương trình đào tạo theo Định hướng Nghiên cứu, ngoài 30 tín chỉ kiến thức cơ sở và chuyên ngành, phần nghiên cứu khoa học với 27 tín chỉ bao gồm các chuyên đề học thuật liên quan đến nuôi trồng thủy sản chuyên sâu và luận văn tốt nghiệp. Đối với chương trình Định hướng Ứng dụng nội dung về nghiên cứu khoa học bao gồm 9 tín chỉ thực tập thực tế và 6 tín chỉ đồ án tốt nghiệp. Chương trình đào tạo cho học viên các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về nguyên lý nuôi trồng thủy sản, các kỹ năng thực hành và khả năng nghiên cứu độc lập.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

2. Nuôi trồng thủy sản giảng dạy bằng tiếng Anh (Chương trình quốc tế): Chương trình này bắt đầu đào tạo từ năm 2016 và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đến từ 5 trường Đại học thành viên (Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên Cứu Nuôi trồng thủy sản 2) và Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ. Chương trình được cấu trúc với 4 khối kiến thức chính. Từ năm 2022, chương trình được điều chỉnh theo Định hướng Nghiên cứuĐịnh hướng Ứng dụng. Chương trình đào tạo cho học viên các kiến thức chuyên sâu về nguyên lý và ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thủy sản nhằm xây dựng và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kỹ năng thực thành thực tế, kỹ năng quản lý và khả năng tự nghiên cứu và làm việc trong các cơ quan quản lý và doanh nghiệp thủy sản trong nước và quốc tế.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

3. Bệnh học thủy sản: Chương trình được đạo tạo với thời gian 2 năm bắt đầu từ năm 2018. Chương trình được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ bao gồm 4 khối kiến thức. Từ năm 2022, chương trình được điều chỉnh theo Định hướng Nghiên cứuĐịnh hướng Ứng dụng. Tương tự như chương trình Nuôi trồng thủy sản, chương trình bệnh học thủy sản theo Định hướng Nghiên cứu có phần nghiên cứu khoa học với 27 tín chỉ bao gồm các chuyên đề học thuật liên quan đến quản lý sức khỏe động vật thủy sản, bệnh học thủy sản và luận văn tốt nghiệp. Chương trình đào tạo cho học viên các kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về nguyên lý và thực hành chẩn đoán bệnh thủy sản, quản lý dịch bệnh thủy sản và khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

4. Quản lý thủy sản: Chương trình này được đào tạo từ năm 2012. Chương trình được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức về đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản, các hệ sinh thái thủy sản. Học viên được đào tạo các kiến thức và kỹ năng về quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững. Tương tự như các chương trình cao học nêu trên, chương trình quản lý thủy sản theo Định hướng Nghiên cứu và Ứng dụng có nội dung về nghiên cứu khoa học là 27 tín chỉ bao gồm các chuyên đề học thuật liên quan đến quản lý thủy sản.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

5. Biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển: Bắt đầu đào tạo từ năm 2019. Chương trình được cấu trúc với tổng số 60 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý và đánh giá nguồn lợi thủy sản, quy hoạch và phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển. Học viên được đào tạo các kiến thức và kỹ năng có thể làm các công tác về quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản bền vững và đáp ứng với biến đổi khí hậu.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.
Số lượt truy cập

2116557
Hôm nay
Lượt truy cập
733
2116557