KHOA BỆNH HỌC THỦY SẢN

Chức năng - nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Khoa là thực hiện giảng dạy, nghiên cứu và phổ biến kỹ thuật chuyên môn liên quan đến lãnh vực bệnh học thuỷ sản.

Tổ chức:

Khoa hiện có 9 cán bộ giảng dạy và 7 nghiên cứu viên, trong đó có 2 Giáo sư, 4 Phó giáo sư, 8 tiến sĩ và 7 thạc sĩ (4 nghiên cứu sinh).

Đào tạo:

Khoa giảng dạy các môn về quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản cho sinh viên đại học các ngành nuôi trồng thuỷ sản, nông học, quản lý thủy sản. Giảng dạy các môn học chuyên sâu về bệnh động vật thuỷ sản cho sinh viên ngành Bệnh học thuỷ sản. Giảng dạy môn về quản lý dịch bệnh thuỷ sản cho học viên sau đại học các ngành của Trường Thủy sản.

Nghiên cứu khoa học:

Tập trung nghiên cứu các lĩnh vực bệnh học ở động vật thuỷ sản, và ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi thuỷ sản. Các nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề về dịch tễ học, phát triển phương pháp chẩn đoán, nghiên cứu phương pháp phòng trị và quản lý bệnh hiệu quả (vaccine, probiotic, các chất tăng cường miễn dịch cho tôm cá nuôi…).

Tập huấn:  

Các khoá tập huấn ngắn hạn với các nội dung liên quan đến kỹ thuật chẩn đoán, phòng và trị bệnh ở thuỷ sản như: phát hiện mầm bệnh trên tôm và cá bằng kỹ thuật PCR, RT-PCR. Chẩn đoán, phân lập, định danh mầm bệnh trên tôm cá bằng kỹ thuật mô học, phương pháp sinh hóa, KIT, kháng sinh đồ,...

 

Cơ sở vật chất:

Khoa được trang bị một hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hoàn chỉnh phục vụ nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu về bệnh động vật thuỷ sản, bao gồm ký sinh trùng, vi khuẩn, mô bệnh học, sinh học phân tử và miễn dịch học ở động vật thuỷ sản. Ngoài ra, còn có hệ thống phòng thí nghiệm cảm nhiễm.

 

Liên hệ:

PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hoa

Trưởng khoa

ĐT: 0919059697

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách cán bộ Khoa Bệnh học Thủy sản:
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa
(Phó Hiệu trưởng)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh tôm, cá: chẩn đoán, miễn dịch, phòng bệnh
2 GS.TS. Trương Quốc Phú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý chất lượng nước thủy sản
3 PGS.TS. Từ Thanh Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá: chẩn đoán và điều trị; Bệnh học; kháng kháng sinh  
4 GS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý dịch bệnh thủy sản
5 PGS. TS. Bùi Thị Bích Hằng (Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Miễn dịch cá / Bệnh tôm, cá
6 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh ký sinh trùng trên cá
7 TS. Đặng Thụy Mai Thy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mô học/ bệnh vi khuẩn và nấm trên cá
8 TS. Trần Thị Mỹ Duyên (Phó Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ sinh học/Chẩn đoán bệnh
9 ThS. Nguyễn Ngọc Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá (miễn dịch)
10 TS. Nguyễn Bảo Trung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá
11 ThS. Lê Ngọc Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá
12 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá
13 ThS. Lê Minh Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá

 

 

Số lượt truy cập

1886230
Hôm nay
Lượt truy cập
187
1886230

TRƯỜNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: (+84 - 292) 3 834307 - FAX: (+84 - 292) 3 830323 - 830247

Facebook: Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ