BỘ MÔN BỆNH HỌC THỦY SẢN

Chức năng - nhiệm vụ:
Nhiệm vụ của bộ môn là thực hiện giảng dạy, nghiên cứu và phổ biến kỹ thuật chuyên môn liên quan đến lãnh vực bệnh học thuỷ sản.

Tổ chức:
Bộ môn có 9 cán bộ giảng dạy (4 Phó giáo sư, 4 tiến sĩ và 1 nghiên cứu sinh) và 8 cán bộ nghiên cứu (1 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 2 thạc sĩ và 2 đại học).

Đào tạo:
Bộ môn giảng dạy các môn về quản lý dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản cho sinh viên đại học các ngành nuôi trồng thuỷ sản, nông học, quản lý thủy sản. Giảng dạy các môn học chuyên sâu về bệnh động vật thuỷ sản cho sinh viên ngành Bệnh học thuỷ sản. Giảng dạy môn về quản lý dịch bệnh thuỷ sản cho học viên sau đại học các ngành của Khoa Thủy sản.

 

Nghiên cứu khoa học:
Tập trung nghiên cứu các lĩnh vực bệnh học ở động vật thuỷ sản, và ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi thuỷ sản. Các nghiên cứu đi sâu vào các vấn đề về dịch tễ học, phát triển phương pháp chẩn đoán, nghiên cứu phương pháp phòng trị và quản lý bệnh hiệu quả (vaccine, probiotic, các chất tăng cường miễn dịch cho tôm cá nuôi…).

 

Tập huấn:  
Các khoá tập huấn ngắn hạn với các nội dung liên quan đến kỹ thuật chẩn đoán, phòng và trị bệnh ở thuỷ sản như: phát hiện mầm bệnh trên tôm và cá bằng kỹ thuật PCR, RT-PCR. Chẩn đoán, phân lập, định danh mầm bệnh trên tôm cá bằng kỹ thuật mô học, phương pháp sinh hóa, KIT, kháng sinh đồ,..

 

Cơ sở vật chất:
bộ môn được trang bị một hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và hoàn chỉnh phục vụ nghiên cứu các lĩnh vực chuyên sâu về bệnh động vật thuỷ sản, bao gồm ký sinh trùng, vi khuẩn, mô bệnh học, sinh học phân tử và miễn dịch học ở động vật thuỷ sản. Ngoài ra, còn có hệ thống phòng thí nghiệm cảm nhiễm.

 

Liên hệ

PGS TS. Trần Thị Tuyết Hoa
Trưởng Bộ môn Bệnh học Thủy sản
ĐT: 0919059697, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách cán bộ Bộ môn Bệnh học Thủy sản
 
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh tôm, cá: chẩn đoán, miễn dịch, phòng bệnh
2 PGS.TS. Trương Quốc Phú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý chất lượng nước thủy sản
3 PGS.TS. Từ Thanh Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá: chẩn đoán và điều trị; Bệnh học; kháng kháng sinh  
4 PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Quản lý dịch bệnh thủy sản
5 TS. Bùi Thị Bích Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Miễn dịch cá / Bệnh tôm, cá
6 TS. Nguyễn Thị Thu Hằng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh ký sinh trùng trên cá
7 TS. Đặng Thụy Mai Thy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Mô học/ bệnh vi khuẩn và nấm trên cá
8 TS. Trần Thị Mỹ Duyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ sinh học/Chẩn đoán bệnh
9 ThS. Nguyễn Ngọc Dung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá (miễn dịch)
10 TS. Trương Quỳnh Như This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá (miễn dịch)
11 ThS. Trần Việt Tiên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh tôm
12 ThS. Hồng Mộng Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh tôm
13 ThS. Nguyễn Bảo Trung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá
14 ThS. Nguyễn Ngọc Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá
15 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá
16 KS. Ngô Chí Nguyện This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh tôm
17 KS. Lê Minh Khôi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bệnh cá

 

Số lượt truy cập

1478245
Hôm nay
Lượt truy cập
663
1478245
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247