KHOA CÔNG NGHỆ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Chức năng - nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Khoa là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi các đối tượng thủy sản nước ngọt.

Tổ chức:

Khoa hiện có 9 giảng viên, 7 nghiên cứu viên và 1 cán sự. Về trình độ chuyên môn có 8 tiến sĩ trong đó 1 Giáo sư, 5 Phó Giáo sư, 8 thạc sĩ (3 là nghiên cứu sinh) và 1 đại học (1 là học viên cao học).

Đào tạo:

Khoa giảng dạy các môn về kỹ thuật sản xuất giống và nuôi các loài thủy sản nước ngọt, dinh dưỡng và di truyền chọn giống các loài thủy sản cho sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu khoa học:

Nghiên cứu xây dựng được các qui trình sinh sản nhân tạo các loài cá có giá trị kinh tế và đã thành công trên các loài cá tra, basa, rô đồng, sặc rằn, lóc bông, lóc đen, bống tượng, cá kết, cá leo, chạch lấu, lươn đồng, cá heo và các loài cá nuôi cảnh…; Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hiệu quả các mô hình nuôi; Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và công thức thức ăn của những loài thủy sản nuôi quan trọng; Nghiên cứu chọn giống các loài cá rô, cá sặc rằn, cá trê, tôm càng xanh,…

Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật:

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật ngắn hạn cho học viên trong và ngoài nước về:

  • Các hệ thống canh tác kết hợp thủy sản: lúa-cá, tôm-mương vườn, kết hợp đa loài…
  • Nuôi cá thâm canh trong ao đất, trong lồng bè và trong hệ thống tuần hoàn nước
  • Kỹ thuật sinh sản xuất giống các loài cá nước ngọt (tra, thát lát còm, trê vàng, cá lóc, cá dày, rô đồng, sặc rằn, lươn đồng, cá heo…)
  • Ứng dụng công nghệ tiên tiến cho các mô hình nuôi thủy sản bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL.
  • Xây dựng công thức và sản xuất thức ăn cho các loài thủy sản nuôi quan trọng
  • Quản lý chất lượng đàn cá/tôm bố mẹ


Cơ sở vật chất:

Phòng thí nghiệm dinh dưỡng và thức ăn thủy sản; Phòng thí nghiệm di truyền; trại thực nghiệm thủy sản nước ngọt và Trung tâm nghiên cứu ứng dụng thủy sản công nghệ cao với các trang thiết bị hiện đại phù hợp cho chức năng nghiên cứu và giảng dạy.

 
Liên hệ:

PGS. TS. Phạm Thanh Liêm

Trưởng khoa

ĐT: 0898838633

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Danh sách cán bộ Khoa Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản:

TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS TS. Phạm Thanh Liêm (Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Di truyền và chọn giống thủy sản, sinh học cá
2 PGS TS. Dương Thúy Yên (Phó Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Di truyền quần thể, di truyền chọn giống thủy sản
3 TS. Nguyễn Văn Triều (Phó Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KT sản xuất giống cá
4 GS TS. Trần Thị Thanh Hiền This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
5 PGS TS. Dương Nhựt Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
6 PGS TS. Lam Mỹ Lan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt
7 PGS TS. Bùi Minh Tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Di truyền và chọn giống thủy sản, KT sản xuất giống cá
8 TS. Trần Lê Cẩm Tú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
9 TS. Đào Minh Hải This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
10 ThS. Nguyễn Thanh Hiệu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
11 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Trân This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Di truyền
12 ThS. Nguyễn Hồng Quyết Thắng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
13 ThS. Nguyễn Hoàng Thanh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
14 ThS. Võ Hoàng Liêm Đức Tâm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản
15 ThS. Phạm Thị Cẩm Lài This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Cán sự
16 KS. Đào Thị Ngọc Linh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Nuôi trồng thủy sản


Số lượt truy cập

2273331
Hôm nay
Lượt truy cập
70
2273331