TIẾN SĨ

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản: Chương trình được đào tạo từ năm 2006. Thời gian đào tạo là 3 năm. Nghiên cứu sinh sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nghiên cứu nuôi trồng thủy sản của nghiên cứu sinh; chủ động sáng tạo và có tư duy độc lập; có khả năng lãnh đạo và thực hiện các hoạt động nghiên cứu độc lập; có khả năng giải quyết các vấn đề nghiên cứu ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Chương trình bao gồm 11 tín chỉ với các học phần chuyên sâu (dành cho Nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ) hoặc 30 tín chỉ các học phần nuôi trồng thủy sản (dành cho Nghiên cứu sinh có bằng Đại học). Ngoài ra, nghiên cứu sinh còn phải hoàn thành 9 tín chỉ  gồm 2 chuyên đề và tiểu luận tổng quan, 1-2 bài báo quốc tế, 2-3 bài báo trong nước thuộc danh mục các tạp chí có uy tín, 4 seminars, và luận án tiến sĩ.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.


Số lượt truy cập

2198162
Hôm nay
Lượt truy cập
623
2198162