CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA THỦY SẢN

Công đoàn Bộ phận khoa Thủy sản trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ có tổng số 100 công đoàn viên và được chia thành 7 tổ Công đoàn

 

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận:

Phạm Thanh Liêm: Chủ tịch - Phụ trách chung

Thị Ngọc Thanh: Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề về Tổ chức, chế độ chính sách, thi đua-khen thưởng, Công đoàn phí

Lam Mỹ Lan: Ủy viên phụ trách công tác chuyên môn/học thuật

Đặng Thụy Mai Thy: Ủy viên phụ trách công tác nữ công

Huỳnh Văn Hiền: Ủy viên phụ trách phong trào văn thể, an toàn lao động.

 

Số lượt truy cập

1212950
Hôm nay
Lượt truy cập
187
1212950

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247