CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRƯỜNG THỦY SẢN

Công đoàn Bộ phận Trường Thủy sản trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ có tổng số 98 công đoàn viên và được chia thành 7 tổ Công đoàn.

  •  Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Trường Thủy sản (Nhiệm kỳ 2023-2028):
TT Họ và tên CB Chức vụ Email Nhiệm vụ
1 TS. Trần Thị Mỹ Duyên Chủ tịch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách chung
2 TS. Đặng Thụy Mai Thy Phó Chủ tịch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách công tác nữ công
3 PGS.TS. Lam Mỹ Lan Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách công tác chuyên môn, học thuật
4 CN. Hồ Thị Hoàng Oanh Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách tổ chức, chế độ chính sách, thi đua - khen thưởng, công đoàn phí
5 TS. Võ Thành Toàn Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách phong trào văn thể, an toàn lao động
  • Công đoàn trực thuộc (Nhiệm kỳ 2023-2028):

1. Tổ Công đoàn Khoa Sinh học và Môi trường Thủy sản:
   - Tổ trưởng: ThS. Huỳnh Thị Ngọc Hiền
   - Tổ phó: TS. Nguyễn Thị Kim Hà

2. Tổ Công đoàn Khoa Bệnh học thủy sản:
   - Tổ trưởng: TS. Nguyễn Bảo Trung
   - Tổ phó: TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

3. Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản:
   - Tổ trưởng: ThS. Phạm Thị Cẩm Lài
   - Tổ phó: TS. Đào Minh Hải

4. Tổ Công đoàn Khoa học và Công nghệ Biển:
   - Tổ trưởng: ThS. Cao Mỹ Án
   - Tổ phó: ThS. Dương Thị Mỹ Hận

5. Tổ Công đoàn Khoa Quản lý và Kinh tế Thuỷ sản:
   - Tổ trưởng: TS. Trần Văn Việt
   - Tổ phó: TS. Trần Xuân Lợi

6. Tổ Công đoàn Khoa học và Công nghệ Chế biến Thủy sản:
   - Tổ trưởng: TS. Nguyễn Lê Anh Đào
   - Tổ phó: ThS. Nguyễn Đỗ Quỳnh

7. Tổ Công đoàn Văn phòng Trường:
   - Tổ trưởng: CN. Hồ Thị Hoàng Oanh
   - Tổ phó: Nguyễn Hữu Thoại

 

 

Số lượt truy cập

1886080
Hôm nay
Lượt truy cập
37
1886080

TRƯỜNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: (+84 - 292) 3 834307 - FAX: (+84 - 292) 3 830323 - 830247

Facebook: Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ