CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA THỦY SẢN

Công đoàn Bộ phận khoa Thủy sản trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ có tổng số 98 công đoàn viên và được chia thành 7 tổ Công đoàn

 Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận (Nhiệm kỳ 2017-2022):

TT Họ và tên CB Chức vụ Email Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Phạm Thanh Liêm Chủ tịch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách chung
2 ThS. Lê Thị Ngọc Thanh Phó Chủ tịch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách các vấn đề về tổ chức, chế độ chính sách, thi đua - khen thưởng, công đoàn phí
3 PGS.TS. Lam Mỹ Lan Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách công tác chuyên môn/ học thuật
4 TS. Đặng Thụy Mai Thy Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách công tác nữ công
5 TS. Huỳnh Văn Hiền Ủy viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phụ trách phong trào văn thể, an toàn lao động

Các Tổ Công đoàn trực thuộc (Nhiệm kỳ 2017-2022):

1. Tổ Công đoàn BM Thủy sinh học ứng dụng:
   - Tổ trưởng: Ths. Huỳnh Thị Ngọc Hiền
   - Tổ phó: Ths. Âu Văn Hóa

2. Tổ Công đoàn BM Bệnh học thủy sản:
   - Tổ trưởng: TS. Trần Thị Mỹ Duyên
   - Tổ phó: Ths. Ngô Chí Nguyện

3. Tổ Công đoàn BM Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt:
   - Tổ trưởng: PGS.TS. Bùi Minh Tâm
   - Tổ phó: TS. Trần Lê Cẩm Tú

4. Tổ Công đoàn BM Kỹ thuật nuôi Hải sản:
   - Tổ trưởng: PGS.TS. Võ Nam Sơn
   - Tổ phó: ThS. Cao Mỹ Án

5. Tổ Công đoàn BM Quản lý – Kinh tế nghề cá:
   - Tổ trưởng: TS. Trần Văn Việt
   - Tổ phó: ThS. Nguyễn Thị Vàng

6. Tổ Công đoàn BM Chế biến thủy sản:
   - Tổ trưởng: TS. Nguyễn Lê Anh Đào
   - Tổ phó: ThS. Nguyễn Đỗ Quỳnh

7. Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa:
   - Tổ trưởng: CN. Hồ Thị Hoàng Oanh
   - Tổ phó: Nguyễn Hữu Thoại

 

Số lượt truy cập

1743522
Hôm nay
Lượt truy cập
769
1743522
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247