ĐẠI HỌC

1. Nuôi trồng thủy sản: Chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản đã được giảng dạy đầu tiên từ năm 1976. Đây là chương trình đào tạo truyền thống với thời gian đào tạo là 4 năm (chuyển đổi thành 4,5 năm từ năm 2022). Chương trình đào tạo đã được cập nhật liên tục từ 134 tín chỉ năm 2015, lên 151 vào năm 2019 và năm 2022 là 161 tín chỉ. Chương trình mới được thiết kế với 161 tín chỉ được áp dụng từ năm 2022. Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nuôi trồng thủy sản, tập trung vào công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm  của các loài thủy sản nước ngọt và nước lợ, mặn. Sinh viên sau khi học sẽ có khả năng thực hiện nghiên cứu và các kỹ năng về quản lý các vùng nuôi thủy sản.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

2. Nuôi trồng thủy sản tiên tiến (CTTT): Chương trình đào tạo đại học ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến đã được giảng dạy từ năm 2008, là chương trình đào tạo kết hợp giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Auburn (Hoa Kỳ). Đây là chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời gian đào tạo là 4,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kết dựa theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Auburn (Hoa Kỳ) với các cập nhật và điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Thêm vào đó, chương trình cũng đã được điều chỉnh 3 lần nhằm tăng thời lượng thực hành thực tập cho sinh viên. Chương trình đào tạo mới nhất với 162 tín chỉ bắt đầu giảng dạy từ năm 2022 bao gồm 140 tín chỉ các học phần chuyên môn và 22 tín chỉ tiếng Anh tăng cường. Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nuôi trồng thủy sản, tập trung vào công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt và nước lợ mặn. Sinh viên sau khi học sẽ có khả năng thực hiện nghiên cứu và các kỹ năng về quản lý vùng nuôi thủy sản và đặc biệt sinh viên có thể thích ứng tốt với môi trường làm việc quốc tế.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

 

3. Bệnh học thủy sản: Chương trình đào tạo đại học ngành bệnh học thủy sản đã được giảng dạy từ năm 2004. Chương trình này hiện nay cũng được giảng dạy với thời lượng 4,5 năm và tổng số 161 tín chỉ được áp dụng từ năm học 2022. Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nuôi trồng thủy sản, tập trung vào lĩnh vực bệnh học thủy sản. Sinh viên sau khi học sẽ có khả năng thực hiện nghiên cứu và các kỹ năng về chẩn đoán, phòng, trị bệnh trên các đối tượng thủy sản nuôi quan trọng và quản lý sức khỏe động vật thủy sản nói chung.

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

4. Quản lý thủy sản (Quản lý nguồn lợi thủy sản): Chương trình này được giảng dạy từ năm 2006. Chương trình mới được cập nhật áp dụng cho năm học 2022 có tổng số 161 tín chỉ và được giảng dạy trong 4,5 năm. Chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nuôi trồng và khai thác thủy sản, tập trung vào quản lý, phát triển nghề khai thác thủy sản bền vững, quản lý và kinh doanh thủy sản. Sinh viên sau khi học sẽ có khả năng thực hiện nghiên cứu và các kỹ năng về quản lý các vùng nuôi và dịch vụ thủy sản

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.

 

5. Công nghệ chế biến thủy sản: Chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ chế biến thủy sản được giảng dạy từ năm 2007. Chương trình này được cập nhật mới và được áp dụng từ năm học 2022 với 161 tín chỉ và giảng dạy trong 4,5 năm. Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên các khối kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ chế biến thủy sản, nguyên liệu thủy sản, sử dụng phụ phẩm thủy sản và an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản. Sinh viên sau khi học sẽ có khả năng thực hiện nghiên cứu và các kỹ năng về quản lý nhà mấy chế biến thủy sản và dịch vụ thủy sản. 

⇒ Bấm vào đây để xem chi tiết chương trình đào tạo.


Số lượt truy cập

2273362
Hôm nay
Lượt truy cập
101
2273362