ĐỀ TÀI CẤP BỘ THUỘC KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ  

1. Đề tài năm 2010:

 1. B2010-16-175: Nghiên cứu nuôi sinh khối và khả năng sử dụng luân trùng nước ngọt Brachionus angularis trong ương nuôi cá bống tượng Oxyeleotris marmoratus (Bleeker) - Trần Sương Ngọc
 2. B2010-16-176: Nuôi sinh khối tảo Spirulina platensis nhằm cải thiện chất lượng các nguồn nước thải - Dương Thị Hoàng Oanh
 3. B2010-16-183; Nghiên cứu chu kỳ sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống hàu rừng đước (Crassostrea sp.) - Ngô Thị Thu Thảo
 4. B2010-16-185; Ảnh hưởng của một số nhân tố lên sự biến động kích thước đường kính trứng bào xác Artemia franciscana nuôi tại Vĩnh Châu qua các thế hệ - Nguyễn Thị Hồng Vân
 5. B2010-16-184 - Ảnh hưởng của các nguồn cá nâu (Scatophagus argus) bố mẹ đến chất lượng sinh sản và cá bột - Ths. Lý Văn Khánh
 6. B2010-16-151; Ảnh hưởng của tỉ lệ C:N trong nguồn thức ăn bổ sung đến sự phát triển vi khuẩn dị dưỡng, sản lượng và chất lượng trứng bào xác trong ao nuôi Artemia - Trần Nguyễn Hải Nam

2. Đề tài năm 2009:

 1. B2009-16-111:  Đánh giá tác động của nghề nuôi tôm sú (Penaeus monodon) lên động vật không xương sống làm cơ sở cho việc quản lý môi trường nước - Vũ Ngọc Út
 2. B2009-16-114: Tạo DNA tái tổ hợp của gen 28 để phát triển kháng thể đa dòng trong chẩn đóan bệnh đốm trắng trên tôm sú - Bùi Thị Bích Hằng
 3. B2009-16-109: Nghiên cứu nhu cầu Methionine và Lysine trong thức ăn cá Tra (Pangasius hypophthalmus) - Trần Thị Thanh Hiền
 4. Nghiên cứu ương nuôi ấu trùng tôm mũ ni (Thenus orientalis) - Trần Ngọc Hải
 5. B2009-16-142- Nghiên cứu hiện trạng & đề xuất giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành hàng nghêu trắng Bến Tre (Meretrix lyrata) ở các tỉnh ven biển phía Nam trong mối liên hệ vùng - Lê Xuân Sinh

3. Đề tài năm 2008

 1. B2008-16-90: Xác định vi khuẩn chuyển hóa đạm trong bùn đáy ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) - Phạm Thị Tuyết Ngân
 2. B2008-16-106: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá ngát (Plotosus canius) - Nguyễn Bạch Loan
 3. B2008-16-101: Nghiên cứu tập tính di cư của cá kèo (Pseudatocryptes elongatus) và đề xuất giải pháp thu họach hiệu quả cá kèo trong ao nuôi - Trần Đắc Định
 4. B2008-16-92: Nghiên cứu hiệu lực của một số vacxin phòng bệnh do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra trên cá tra (Pangasius hypophthalmus) - Phạm Thanh Liêm
 5. B2008-16-93: Khảo sát sự kháng thuốc kháng sinh của 2 nhóm vi khuẩn Edwardsiella trong ao nuôi cá tra thâm canh (trên cá, môi trường nước và đáy ao) - Từ Thanh Dung
 6. R&D-9/2007/2.3.4.6 - Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ sản xuất giống cá ngát (Plotosus canius) - Trần Ngọc Hải
 7. B2008-16-89: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và ương nuôi cá đối (Liza subviridis) - Lê Quốc Việt
 8. B2008-16-91: Nghiên cứu  ảnh hưởng của các loại thức ăn và nguồn gốc tôm khác nhau lên sự thành thục và sinh sản của tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ nuôi trong bể nước tuần hoàn - Châu Tài Tảo

4. Đề tài năm 2007

 1. B2007-16-54; Nghiên cứu về sự tích tụ dinh dưỡng trong mô hình nuôi kết hợp Artemia - thủy sản trên vùng ruộng muối Vĩnh Châu – Sóc Trăng - Nguyễn Văn Hòa
 2. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh sản nhân tạo của cá chạch lấu (Mastacembelus armatus, Lacepede 1800) - Nguyễn Văn Triều
 3. B2007-16-52; Nghiên cứu sử dụng rong biển nhằm cải thiện chất lượng nước trong hệ thống nuôi thủy sản thâm canh - Ngô Thị Thu Thảo
 4. B2007-16-49; Điều tra nuôi tôm sú (Penaeus monodon) trái vụ ở Đồng bằng sông cửu long - Vũ Nam Sơn
 5. B2007-16-51: Khảo sát nguồn lợi và mức độ khai thác cá kèo giống (Pseudocryptes elongatus) ở vùng biển Bạc Liêu & Sóc Trăng - Trương Quốc Phú
 6. B2007-16-53: Nghiên cứu nuôi sinh khối Moina sp. thâm canh - Trần Sương Ngọc
 7. B2007-16-50: Ảnh hưởng của mật độ đến sự thay đổi sinh lý & sinh hóa của cá tra (Pangasius hypothalmus) nuôi thâm canh - Đỗ Thị Thanh Hương

5. Đề tài năm 2006:

 1. B2006-16-35- Nghiên cứu ương ấu trùng ghẹ xanh - Trần Ngọc Hải
 2. B2006-16-37: Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo lươn đồng (Monopterus albus) - Nguyễn Anh Tuấn
 3. B2006-16-36: Nghiên cứu dịch tể học và xác định tác nhân gây bệnh  phân trắng ở tôm sú nuôi ở ĐBSCL - Đặng Thị Hoàng Oanh
 4. B2006-16-13; Ảnh hưởng của chất lượng sinh khối Artemia trong ương nuôi thủy sản - Nguyễn Thị Hồng Vân
 5. B2006-16-17; Nghiên cứu ương tôm biển mật độ cao sử dụng hệ thống lọc sinh học tuần hoàn - Trương Trọng Nghĩa
 6. B2006-16-18: Đánh giá mức độ tích lũy đạm, lân trong mô hình nuôi tôm sú thâm canh - Nguyễn Thanh Long
 7. B2006-16-15; Nghiên cứu khả năng nuôi cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus Bloch, 1801) trong bể và ao đất - Nguyễn Thị Ngọc Anh
 8. B2006-16-22: Đánh giá nhu cầu đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý cho phát triển thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long - Nguyễn Thanh Toàn
 9. B2006-16-19; Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thử nghiệm kích thích sinh sản cá lăng (Mystus wyckii) - Nguyễn Văn Kiểm
 10. B2006-16-16: Điều tra hiện trạng nước trên địa bàn nuôi Artemia ở Vĩnh Châu, Sóc Trăng làm cơ sở cho việc phục hồi nuôi tôm sú trong mùa mưa - Vũ Ngọc Út
 11. B2006-16-21: Khảo sát mối quan hệ giữa tảo và yếu tố dinh dưỡng (N, P) trong ao nuôi tôm sú thâm canh và biện pháp quản lý - Dương Thị Hoàng Oanh
 12. B2006-16-14: Khảo sát thành phần loài cá da trơn họ Pangasiidae ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Nguyễn Văn Thường
 13. B2006-16-20: Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và khả năng sử dụng thức ăn chế biến để ương cá thát lát còm - Trần Thị Thanh Hiền

 
Số lượt truy cập

2116481
Hôm nay
Lượt truy cập
657
2116481