TÓM TẮT DỰ ÁN

NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Hợp phần Thủy sản

Trường Đại học Cần Thơ:

 • Thời gian: 2015-2022
 • Tổng vốn dự án: 12.306 triệu Yen (ODA CP Nhật Bản: 10.456 triệu Yen; đối ứng 1.850 triệu Yen)
 • Các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường và các lĩnh vực liên quan
 • Các hợp phần:
  - Đào tạo cán bộ 63 tiến sĩ; 91 tập huấn ngắn hạn;
  - NCKH: 36 chương trình
  - Sau đại học: Mở 3 ngành cao học mới
  - Xây PTN và mua thiết bị: Phòng thí nghiệm công nghệ cao (7 tầng; 18.827m2); Khu phức hợp PTN (5 tầng; 30.161m2); Nhà lưới (3804m2); Trại thủy sản (2.827m2)
  - Quản trị Đại học
 • Các đối tác: 9 Trường Đại học Nhật Bản

Lĩnh vực Thủy sản:

NỘI DUNG

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT - lĩnh vực thủy sản

1. THỜI GIAN

2015-2022

2. HOẠT ĐỘNG

 

2.1 Đào tạo

 

   Đào tạo ngắn hạn

18 CB; cho 8 chuyên ngành thủy sản

   Đào tạo Tiến sĩ tại Nhật Bản

24 CB liên quan thủy sản (KTS: 12 CB)

2.2 Nghiên cứu khoa học

Tổng kinh phí: 1.520.000 USD

   Số chương trình

8 Chương trình NCKH

   Kinh phí mỗi chương trình

50.000-300.000 USD/chương trình

   Đầu ra dự kiến

256 bài báo (30% bài quốc tế); 23 sách, 26 công nghệ mới; 18 công nghệ được triển khai; 31 Hội nghị- hội thảo; tập huấn 900 người

2.3. Phát triển Sau đại học

 

Mở ngành mới Thạc sĩ

1 ngành: Biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp thủy sản ven biển

2.4. Xây dựng PTN – thiết bị

 

   Phòng thí nghiệm trong Tòa nhà PTN Công nghệ cao (Cổng B)

2 nhóm PTN; tổng 986m2

   Phòng thí nghiệm trong Khu phức hợp (Phía trước KTS)

5 nhóm PTN; tổng 2851m2

   Trại thủy sản (Khuôn viên sau KTS)

2 trại, tổng 2827m2

Mua trang thiết bị, máy móc

5.342.696 USD

2.5 Quản trị đại học

 

3. CÁC KHOA THAM GIA

KHTN, KCN, KCNTT-TT, KMT, KNN

4. CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC PHÍA NHẬT BẢN

TUMSAT, Nagasaki, Hokkaido, Kagoshima

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – LĨNH VỰC THỦY SẢN

TT

Chương trình

Chủ nhiệm

Thời gian

Chi tiết và tiến độ

F1

Biến đổi khí hậu: tác động và thích ứng trong nuôi trồng và khai thác thủy sản

Gs Nguyễn Thanh Phương

5/2017-4/2020

Tại đây

F2

Phát triển công nghệ trong nuôi trồng thủy sản bền vững

Gs Trần Ngọc Hải

1/2018-12/2020

Tại đây

F3

Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản     

PGs Trần Đắc Định

5/2017-4/2020

Tại đây

F4

Quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm khai thác và nuôi trồng

Ts Lê Thị Minh Thủy

1/2018-12/2020

Tại đây

F5

Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản và nghề cá

PGs Vũ Ngọc Út

10/2018-8/2022

Tại đây

F6

Nghiên cứu ứng dụng hóa sinh và hóa - dược trong nuôi trồng thủy sản

PGs Trần Trị Tuyết Hoa

1/2018-12/2020

Tại đây

F7

Phát triển và ứng dụng công nghệ kỹ thuật và công nghệ thông tin trong thủy sản

PGs Trần Thanh Hùng

10/2018-8/2022

Tại đây

F8

Kinh tế - xã hội và quản lý nghề cá

PGs Lê Nguyễn Đoan Khôi

10/2018-8/2022

Tại đây

 

- Hội nghị Khoa học Thủy Sản 2019 - Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (11/12/2019)

- Tóm tắt báo cáo Khoa học Hội nghị KHTS 2019 - Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT


CÁC MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Khu PTN công nghệ cao, 7 tầng x 3238m2, (tại ví trí Viện CNSH) gần Cổng B

Khu phức hợp PTN (Trước Khoa Thủy Sản), 5 tầng x 6627m2

Trại thủy sản

 


Số lượt truy cập

2116491
Hôm nay
Lượt truy cập
667
2116491