BỘ MÔN CHẾ BIẾN THỦY SẢN


Chức năng - nhiệm vụ:
Nhiệm vụ của Bộ môn là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ chế biến thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.


Tổ chức:
Bộ môn có 8 giảng viên, 1 nghiên cứu viên và 1 chuyên viên; trong đó 5 tiến sĩ (1 là Phó Giáo sư), 4 thạc sĩ (3 là nghiên cứu sinh) và 1 đại học.


Đào tạo:
Bộ môn giảng dạy các môn về công nghệ chế biến thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản cho sinh viên và học viên cao học.


Nghiên cứu khoa học:
Đã nghiên cứu xây dựng được các qui trình sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng như chả cá, các sản phẩm khô, đồ hộp…, chiết tách các hợp chất như gelatin, chitosan, glucosamine từ phụ phẩm cá tôm và các nghiên cứu liên quan đến tồn lưu kháng sinh, hóa chất trong sản phẩm thủy sản, các phương thức bảo quản sản phẩm thủy sản.


Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật:
Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật ngắn hạn cho học viên trong và ngoài nước về:

  • Các kỷ năng phân tích hóa học thực phẩm thủy sản và vi sinh thực phẩm thủy sản
  • Quy trình sản xuất các sản phẩm thủy sản truyền thống như chả cá, khô, đồ hộp.
  • Quy trình chiết tách gelatin, chitosan, glucosamine từ phụ phẩm cá tôm


Cơ sở vật chất:
Gồm hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ chế biến thủy sản, phòng thí nghiệm phân tích hóa học thực phẩm thủy sản và vi sinh sản phẩm thủy sản.

 


Liên hệ
TS. Lê Thị MInh Thủy
Trưởng Bộ môn Chế biến Thủy sản
ĐT: 0969062679
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách cán bộ Bộ môn Chế biến Thủy sản
 
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS. TS. Trần Minh Phú This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chất lượng sản phẩm thủy sản, tồn lưu kháng sinh hóa chất trong sản phẩm thủy sản
2 TS. Lê Thị Minh Thủy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ sinh học trong chế biến thủy sản, công nghệ đồ hộp
3 TS. Nguyễn Quốc Thịnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh thực phẩm thủy sản, kỷ thuật sinh hóa
4 TS. Vương Thanh Tùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Đánh giá cảm quan sản phẩm thủy sản, Công nghệ sinh học trong chế biến thủy sản
5 ThS. Nguyễn Thanh Trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ chế biến thủy sản và thiết bị chế biến
6 ThS. Trương Thị Mộng Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ lạnh đông và sản xuất sản phẩm truyền thống
7 TS. Nguyễn Thị Như Hạ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh thực phẩm thủy sản
8 ThS. Nguyễn Lê Anh Đào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
9 ThS. Nguyễn Đỗ Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ sinh học trong chế biến thủy sản
10 CN. Nguyễn Mai Thúy Vi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thư ký

 

Số lượt truy cập

1634530
Hôm nay
Lượt truy cập
288
1634530
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247