KHOA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN


Chức năng - nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Khoa là giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ chế biến thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản.


Tổ chức:

Khoa hiện có 9 giảng viên, 1 nghiên cứu viên; trong đó 6 tiến sĩ (2 là Phó Giáo sư), 4 thạc sĩ (3 là nghiên cứu sinh).


Đào tạo:

Khoa giảng dạy các môn về công nghệ chế biến thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản cho sinh viên và học viên cao học.


Nghiên cứu khoa học:

Đã nghiên cứu xây dựng được các qui trình sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng như chả cá, các sản phẩm khô, đồ hộp…, chiết tách các hợp chất như gelatin, chitosan, glucosamine từ phụ phẩm cá tôm và các nghiên cứu liên quan đến tồn lưu kháng sinh, hóa chất trong sản phẩm thủy sản, các phương thức bảo quản sản phẩm thủy sản.


Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật:

Tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật ngắn hạn cho học viên trong và ngoài nước về:

  • Các kỹ năng phân tích hóa học thực phẩm thủy sản và vi sinh thực phẩm thủy sản.
  • Quy trình sản xuất các sản phẩm thủy sản truyền thống như chả cá, khô, đồ hộp.
  • Quy trình chiết tách gelatin, chitosan, glucosamine từ phụ phẩm cá tôm.


Cơ sở vật chất:

Gồm hệ thống phòng thí nghiệm công nghệ chế biến thủy sản, phòng thí nghiệm phân tích hóa học thực phẩm thủy sản và vi sinh sản phẩm thủy sản.

 


Liên hệ:

PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy
Trưởng khoa
ĐT: 0969062679
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Danh sách cán bộ Khoa Khoa học và Công nghệ Chế biến Thủy sản:
TT Họ và tên CB Email Chuyên môn chính
1 PGS. TS. Lê Thị Minh Thủy (Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ sinh học trong chế biến thủy sản, công nghệ đồ hộp
2 TS. Nguyễn Thị Như Hạ (Phó Trưởng khoa) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh thực phẩm thủy sản
3 PGS. TS. Trần Minh Phú (Phó Hiệu trưởng) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chất lượng sản phẩm thủy sản, tồn lưu kháng sinh hóa chất trong sản phẩm thủy sản
4 TS. Nguyễn Quốc Thịnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vi sinh thực phẩm thủy sản, kỹ thuật sinh hóa
5 ThS. Nguyễn Thanh Trí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ chế biến thủy sản và thiết bị chế biến
6 ThS. Trương Thị Mộng Thu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ lạnh đông và sản xuất sản phẩm truyền thống
7 TS. Vương Thanh Tùng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Đánh giá cảm quan sản phẩm thủy sản, Công nghệ sinh học trong chế biến thủy sản
8 TS. Nguyễn Lê Anh Đào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
9 ThS. Nguyễn Đỗ Quỳnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ chế biến thủy sản
10 ThS. Huỳnh Thị Kim Duyên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Công nghệ chế biến thủy sản

 


Số lượt truy cập

2273333
Hôm nay
Lượt truy cập
72
2273333