GIỚI THIỆU KHOA

 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ được thành lập năm 1979 trên cơ sở Bộ môn Thủy sản. Trong qua trình phát triển của nhà Trường cơ cấu tổ chức có sự thay đổi đề phù hợp chức năng nhiệm vụ cũng như định hướng phát triển, vì thế Khoa Thủy sản cũng có những thay đổi theo. Năm 1996 thì Khoa Thuỷ sản cùng với các Khoa Trồng trọt, Khoa Chăn nuôi và Thú Y và Khoa Chế biến được hợp nhất thành Khoa Nông nghiệp...

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

Khoa Thủy Sản được thành lập năm 1979, trên cơ sở Bộ Môn Thủy Sản trực thuộc Khoa Nông Nghiệp. Năm 1982, Khoa Thủy Sản được thành lập. Qua quá trình phát triển, với nhiều lần tái cơ cấu và tổ chức, trở thành các Bộ môn trực thuộc Khoa Nông Nghiệp (1996) hay Viện Khoa học Thủy Sản (2001) để phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của từng giai đoạn, năm 2002, Khoa Thủy sản đã được tái thành lập với nhiệm vụ phát triển qui mô đào tạo, phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt là Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Khoa Thuỷ sản là một trong những Khoa mạnh của Trường và cũng được xem là đơn vị mạnh hàng đầu trong của cả nước về lĩnh vực thủy sản. Hiện nay, Khoa có 6 Bộ môn 1 trung tâm và Văn phòng Khoa. Tổng số cán bộ là 114 người, trong đó có 10 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 14 tiến sĩ và 41 thạc sĩ (trong đó có 16 nghiên cứu sinh). Khoa có 51 cán bộ giảng dạy 43 cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học theo các đề tài và dự án. Bên cạnh Khoa có 20 cán bộ hành chính và phục vụ khác.

Khoa hiện nay có 1.752 sinh viên đại học và160 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Số cựu sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Thủy Sản là 2.500 người, hiện đang giữ nhiều vai trò nồng cốt trong phát triển thủy sản của vùng.

Bên cạnh việc đào tạo và giảng dạy, với đội ngũ cán bộ mạnh; phương tiện nghiên cứu như phòng thí nghiệm, trạm, trại ngày càng được trang bị hiện đại, đồng bộ; và lợi thế vị trí ở trung tâm của vùng ĐBSCL nơi có tiềm năng thủy sản to lớn, những năm qua, Khoa đã không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển nghề nuôi trồng thủy sản nói riêng và nghề cá nói chung trong vùng và cả nước.

 SƠ ĐỒ KHOA 

 

 

Số lượt truy cập

666984
Hôm nay
Lượt truy cập
4398
666984

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247