Tiêu chuẩn 15. Sự hài lòng của các bên liên quan 

Các tiêu chí (01)

Các bên liên quan hài lòng về chương trình đào tạo và chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.

Giải thích

Sau khi phân tích đầu vào, quá trình đào tạo và đầu ra, chúng ta phải phân tích mức độ hài lòng của tất cả các đối tượng có liên quan. Những đối tượng này nghĩ gì về hoạt động của nhà trường? Làm thế nào chúng ta biết được điều đó? Cho nên, cần phải có một hệ thống để thu thập và đo lường mức độ hài lòng của các bên liên quan. Thông tin thu thập được cần phải được phân tích và sử dụng cho việc cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến hệ thống thực hiện chất lượng và đảm bảo chất lượng.

Câu hỏi

Ý kiến sinh viên:

•  Khoa/đơn vị có biết rõ sinh viên nghĩ gì về các học phần và chương trình học không? Về phương pháp giảng dạy? Thi cử?

•  Những than phiền của sinh viên được xử lý ra sao?

•  Sinh viên tốt nghiệp có dễ tìm được việc làm không? Những công việc đó có phù hợp với trình độ của sinh viên tốt nghiệp hay không?

•  Trong những năm vừa qua, thị trường lao động có ý kiến gì về sinh viên tốt nghiệp của Khoa/đơn vị không? Những triển vọng tương lai là gì?

Ý kiến cựu sinh viên:

•  Những ý kiến và phản hồi của cựu sinh viên về những năng lực họ đạt được là gì?

•  Những than phiền hoặc những phản hồi tích cực của sinh viên có được sử dụng để điều chỉnh chương trình hay không?

Ý kiến của thị trường lao động

•  Thị trường lao động có đánh giá cao những sinh viên tốt nghiệp của trường hay không?

•  Sinh viên tốt nghiệp có bị than phiền gì không?

•  Sinh viên tốt nghiệp có những thế mạnh nào được các nhà tuyển dụng ghi nhận?

Nguồn minh chứng

•  Quy trình và công cụ đo lường sự hài lòng của các bên liên quan

•  Xu hướng hài lòng của các bên liên quan.

•  Khảo sát sinh viên tốt nghiệp, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động.

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1133289
Hôm nay
Lượt truy cập
223
1133289

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247