Tiêu chuẩn 7. Chất lượng cán bộ hỗ trợ    

Các tiêu chí (10)

Có đủ đội ngũ cán bộ phục vụ giảng dạy như nhân viên thư viện, nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên hành chính và công tác sinh viên.

Giải thích

Chất lượng chương trình phụ thuộc phần lớn vào mối quan hệ, tương tác giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ giảng dạy không thể làm việc tốt nếu thiếu đội ngũ cán bộ hỗ trợ có chất lượng. Những cán bộ này là những người làm việc ở thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng hành chính….

Câu hỏi

•  Đội ngũ nhân viên thư viện có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?

•  Đội ngũ nhân viên phòng thí nghiệm có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?

•  Đội ngũ nhân viên phòng máy tính có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?

•  Đội ngũ nhân viên hành chính có đủ khả năng và làm việc hiệu quả không?

•  Tỉ lệ giữa cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ? Cán bộ hỗ trợ có đủ năng lực và số lượng để hỗ trợ cho các cán bộ khác và sinh viên không?

Nguồn minh chứng

•  Tiêu chí tuyển dụng giảng viên

•  Chất lượng/ bằng cấp giảng viên

•  Nhu cầu và kế hoạch đào tạo

•  Hệ thống đánh giá thông qua đồng nghiệp

•  Kế hoạch nghề nghiệp

•  Phản hồi của sinh viên

•  Hệ thống công nhận và khen thưởng

•  Khối lượng công việc của cán bộ

•  Sự phân bổ vai trò và nghĩa vụ

•  Kế hoạch, chính sách thôi việc, nghỉ hưu

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1304611
Hôm nay
Lượt truy cập
60
1304611
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247