Tiêu chuẩn 12. Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ 

Các tiêu chí (02)

1. Nhu cầu phát triển đội ngũ được ghi nhận một cách hệ thống, trong mối tương quan đến nguyện vọng cá nhân, chương trình đào tạo và yêu cầu của đơn vị.(2.7)

2. Đội ngũ giảng viên và nhân viên phục vụ được tham gia các chương trình phát triển đội ngũ theo các nhu cầu thiết thực. (2.8)

Giải thích

Nhà trường cần đảm bảo rằng việc tuyển dụng giảng viên và các nguyên tắc tuyển dụng là phương tiện nhằm đảm bảo rằng tất cả các giảng viên mới tuyển ít nhất phải có những năng lực cần thiết tối thiểu. Nhà trường cần tạo điều kiện cho đội ngũ giảng dạy phát triển và mở rộng khả năng nghề nghiệp và khuyến khích họ nâng cao kỹ năng. Nhà trường cung cấp cho giảng viên cơ hội cải tiến kỹ năng để đạt một trình độ có thể chấp nhận được và có các biện pháp để thuyên chuyển giảng viên sang các nhiệm vụ khác nếu họ giảng dạy không hiệu quả

Niềm tin của sinh viên và các đối tượng có liên quan khác trong giáo dục đại học sẽ được thiết lập và duy trì thông qua các hoạt động đảm bảo chất lượng hiệu quả. Muốn thế cần đảm bảo rằng chương trình được thiết kế tốt, có hệ thống giám sát và thẩm định thường xuyên qua đó liên tục đảm bảo sự thích hợp và phát triển.

Câu hỏi

•  Ai chịu trách nhiệm thiết kế chương trình?

•  Kế hoạch và quy trình phát triển và đào tạo là như thế nào? Nhu cầu đào tạo được nhận biết bằng cách nào?

•  Kế hoạch phát triển và đào tạo có phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của trường và khoa hay không?

•  Trường có hệ thống nào để phát triển các khả năng kỹ thuật và chiến lược cho cán bộ hỗ trợ?

•  Số lượng giờ và địa điểm đào tạo cho cán bộ giảng dạy và cán bộ hỗ trợ trong 1 năm?

•  Phần trăm ngân sách chi cho hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ?

Nguồn minh chứng

•  Kế hoạch và chính sách phát triển, rèn luyện, đào tạo cán bộ

•  Nơi đào tạo, thời gian đào tạo

•  Học bổng

•  Kế hoạch phát triển nghề nghiệp và luân chuyển cán bộ

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1304561
Hôm nay
Lượt truy cập
10
1304561
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247