Tiêu chuẩn 8. Chất lượng sinh viên     

Các tiêu chí

Chính sách thu nhận sinh viên và các tiêu chí nhập học rõ ràng, được xem xét điều chỉnh định kỳ.

Giải thích

Chất lượng của đầu ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng của đầu vào, nghĩa là chất lượng sinh viên lấy vào rất quan trọng.

Tuyển đầu vào:

- Hãy nêu tóm tắt số lượng sinh viên tuyển mới năm thứ nhất, sử dụng Bảng 3.

- Hãy nêu tóm tắt tổng số sinh viên đang theo học trong chương trình, sử dụng Bảng 4.

 

Bảng 3: Sinh viên tuyển mới năm thứ nhất

 

Toàn thời gian

Bán thời gian

Năm học

Nam

Nữ

Tổng cộng

Nam

Nữ

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4: Tổng số sinh viên (5 năm gần nhất)

 

Toàn thời gian

Bán thời gian

Năm học

Nam

Nữ

Tổng cộng

Nam

Nữ

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi

•  Số lượng sinh viên tuyển mới của Khoa/đơn vị đang phát triển ra sao? Có gì đáng lo ngại? Nguyên nhân? Những hướng phát triển trong tương lai?

•  Việc tuyển chọn sinh viên vào học diễn ra như thế nào? Có những yêu cầu gì?

•  Chính sách tuyển sinh của Khoa/đơn vị là gì? Khoa nhắm đến việc tăng số lượng sinh viên tuyển mới hay giữ nguyên ở mức hiện tại? Tại sao?

•  Để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng sinh viên tuyển mới, Khoa/đơn vị đang thực hiện những biện pháp gì?

•  Những biện pháp này có hiệu quả ra sao?

•  Chương trình đào tạo của Khoa/đơn vị đã tính đến chất lượng đầu vào của sinh viên như thế nào? Mối liên hệ giữa chương trình đào tạo và chương trình học ở bậc trung học phổ thông là gì?

Khối lượng học tập

•  Khoa/đơn vị có sử dụng hệ thống tín chỉ hay không? Các tín chỉ được tính ra sao?

•  Khối lượng học tập trên thực tế có trùng với khối lượng học tập theo yêu cầu của chương trình không?

•  Khối lượng học tập có được phân bố đều trong các năm học hay không?

•  Khoa thực hiện những biện pháp nào liên quan đến việc xây dựng chương trình và cố vấn học tập khi có những học phần trong chương trình đào tạo không trùng với khối lượng học tập theo yêu cầu của chương trình (vd: quá dễ hoặc quá khó)? Các biện pháp này có hiệu quả hay không?

•  Một sinh viên học lực trung bình có thể hoàn tất chương trình trong khoảng thời gian dự kiến của chương trình đào tạo hay không?

Nguồn minh chứng

•  Các tiêu chí và quy trình tuyển sinh

•  Xu hướng của sinh viên đầu vào

•  Hệ thống tín chỉ

•  Khối lượng học tập

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1304644
Hôm nay
Lượt truy cập
93
1304644
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247