Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Chương trinh đào tạo Tiến sĩ 

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số
tín chỉ

Chuyên ngành

1

TS901

Nội tiết động vật thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

2

TS902

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

3

TS903

Kỹ thuật tế bào

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

4

TS904

Miễn dịch học

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

5

TS905

Quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

6

TS906

Đa dạng và bảo tồn sinh vật nước ngọt

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

7

TS907

Đa dạng và bảo tồn sinh vật biển

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

8

TS908

Quản lý tổng hợp vùng ven biển

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

9

TS909

Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội thủy sản nâng cao

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

10

TS910

Quy trình thẩm định dự án thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

11

TS911

Công nghệ giống thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

12

TS912

Dinh dưỡng và thức ăn trong sản xuất giống thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

13

TS913

Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

14

TS914

Vi sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

15

TS915

Sinh lý Động vật Thủy sản hô hấp khí trời

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

16

TS916

Di truyền bảo tồn động vật thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

17

TS917

Thống kê ứng dụng và viết báo cáo khoa học 

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

 

  • Hội nghị khoa học thủy sản 2019 Hội nghị khoa học thủy sản 2019
    Hội nghị Khoa học Thủy sản 2019 Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Nâng Cấp Trường Đại học Cần Thơ do JICA hỗ trợ (2017-2022) và trong khuôn khổ Hội nghị khoa học thường niên của Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức “Hội nghị khoa học Thủy sản 2019” vào ngày 11/12/2019, tại Khoa Thủy Sản – Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung của Hội nghị bao gồm các báo cáo chọn lọc từ 68 công trình nghiên cứu khoa học của Dự án trong năm qua, với các chủ đề sau: 1) Biến đổi khí hậu: tác động và thích ứ...

Số lượt truy cập

1135519
Hôm nay
Lượt truy cập
1363
1135519

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247