Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Chương trinh đào tạo Tiến sĩ 

TT

Mã số HP

Tên học phần

Số
tín chỉ

Chuyên ngành

1

TS901

Nội tiết động vật thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

2

TS902

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

3

TS903

Kỹ thuật tế bào

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

4

TS904

Miễn dịch học

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

5

TS905

Quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

6

TS906

Đa dạng và bảo tồn sinh vật nước ngọt

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

7

TS907

Đa dạng và bảo tồn sinh vật biển

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

8

TS908

Quản lý tổng hợp vùng ven biển

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

9

TS909

Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội thủy sản nâng cao

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

10

TS910

Quy trình thẩm định dự án thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

11

TS911

Công nghệ giống thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

12

TS912

Dinh dưỡng và thức ăn trong sản xuất giống thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

13

TS913

Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

14

TS914

Vi sinh vật hữu ích trong nuôi trồng thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

15

TS915

Sinh lý Động vật Thủy sản hô hấp khí trời

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

16

TS916

Di truyền bảo tồn động vật thủy sản

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

17

TS917

Thống kê ứng dụng và viết báo cáo khoa học 

2

62620301 - Nuôi trồng thủy sản

 

Số lượt truy cập

795719
Hôm nay
Lượt truy cập
198
795719

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247