TÂN SINH VIÊN CẦN BIẾT

   - Lịch học Giáo dục quốc phòng & An ninh khóa 46 (điều chỉnh) học kỳ 1 năm học 2020-2021
   - Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào
   - Hướng dẫn cách xem Thời khóa biểu và địa điểm học, giảng viên các học phần Giáo dục thể chất
   - Hướng dẫn sinh viên Khóa 46 xét miễn, công nhận điểm và rút học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021    
      * Tải mẫu đơn

  >> Thông tin lớp Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến K46:
     + Thông báo xét tuyển Chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến (theo phương thức 4)

   >> Bố trí lớp, thời khóa biểu:
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản K46 A1 (TS2013A1)
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản K46 A2 (TS2013A2)
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản K46 A3 (TS2013A3)
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến K46 A3 (TS2013T1)
     + Lớp Bệnh học thủy sản K46 A1 (TS2076A1)
     + Lớp Bệnh học thủy sản K46 A2 (TS2076A2)
     + Lớp Công nghệ chế biến thủy sản K46 A1 (TS2082A1)
     + Lớp Công nghệ chế biến thủy sản K46 A2 (TS2082A2)
     + Lớp Quản lý thủy sản K46 A1 (TS20S2A1)   
     + Lớp Quản lý thủy sản K46 A2 (TS20S2A2)    

  >> Danh sách Cố vấn học tập khóa 46

Số lượt truy cập

869648
Hôm nay
Lượt truy cập
810
869648

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247