TÂN SINH VIÊN CẦN BIẾT

 

Giới thiệu Chương trình tiên tiến Nuôi trồng thủy sản  

KHOA THỦY SẢN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA VỚI TÂN SINH VIÊN K46
LÚC 8G CHỦ NHẬT, 18/10/2020 TẠI NHÀ HỌC CHÍNH KHOA THỦY SẢN

   - Lịch sinh hoạt các lớp

   - Chương trình sinh hoạt đầu khóa với Tân sinh viên K46 năm học 2020-2021

   * Lưu ý: Tất cả sinh viên K46 phải tham dự đầy đủ buổi sinh hoạt này.
      SV vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong năm học 2020-2021

 

   - Học bổng Nữ sinh Châu Á - STEM của Quỹ Châu Á, giai đoạn 2020-2025
      + Công văn thông báo về việc xét chọn học bổng STEM của Quỹ Châu Á giai đoạn 2020-2025
      + Thông tin chương trình học bổng STEM của Quỹ Châu Á giai đoạn 2020-2025


   - Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên khóa 46 sử dụng thư viện và làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện


   - Lịch học Giáo dục quốc phòng & An ninh khóa 46 (điều chỉnh) học kỳ 1 năm học 2020-2021


   - Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào


   - Hướng dẫn cách xem Thời khóa biểu và địa điểm học, giảng viên các học phần Giáo dục thể chất


   - Hướng dẫn sinh viên Khóa 46 xét miễn, công nhận điểm và rút học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021    
      * Tải mẫu đơn

  >> Thông tin lớp Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến K46:
     + Thông báo xét tuyển bổ sung chương trình tiên tiến theo phương thức 4
        * Tải mẫu đơn đăng ký xét tuyển bổ sung

     + Thông báo kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến (theo phương thức 4)
        * Danh sách sinh viên trúng tuyển theo phương thức 4

     + Thông báo xét tuyển Chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến (theo phương thức 4)

   >> Bố trí lớp, thời khóa biểu:
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản K46 A1 (TS2013A1)
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản K46 A2 (TS2013A2)
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản K46 A3 (TS2013A3)
     + Lớp Nuôi trồng thủy sản Chương trình tiên tiến K46 A3 (TS2013T1)
     + Lớp Bệnh học thủy sản K46 A1 (TS2076A1)
     + Lớp Bệnh học thủy sản K46 A2 (TS2076A2)
     + Lớp Công nghệ chế biến thủy sản K46 A1 (TS2082A1)
     + Lớp Công nghệ chế biến thủy sản K46 A2 (TS2082A2)
     + Lớp Quản lý thủy sản K46 A1 (TS20S2A1)   
     + Lớp Quản lý thủy sản K46 A2 (TS20S2A2)    

  >> Danh sách Cố vấn học tập khóa 46

Số lượt truy cập

1204222
Hôm nay
Lượt truy cập
1107
1204222

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247