Sáng ngày 01/12/2021, Trường Thuỷ sản, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ khởi động dự án Dự án ĐA DẠNG HÓA LOÀI THỦY SẢN NUÔI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG QUA CHỌN LỌC CÁ DA TRƠN NƯỚC LỢ: CÁCH TIẾP CẬN ĐA CHIỀU TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Diversification of farmed fishes in the Mekong Delta through the selection of new euryhaline fish candidates - a multidisciplinary approach for sustainable aquaculture (DIVERSAQUA). 

Tham dự về phía địa phương có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Thuỷ sản một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, phía Trường Đại học Cần Thơ có GS.TS. Trần Ngọc Hải, Phó Hiệu trưởng và đại diện một số Phòng/Ban của Trường Đại học Cần Thơ, Ban Giám hiệu và đại diện các khoa của Trường Thuỷ sản và các thầy cô tham gia dự án. Phía Bỉ có GS.TS. Patrick Kestemont (ĐH Namur), GS.TS. Frederic Farnir và GS.TS. Philippe Lebailly (ĐH Liège) tham dự.

Dự án DIVERSAQUA được Ủy ban Hợp tác Phát triển của Bỉ tài trợ (gọi tắt là CCD-ARES) với sự phối hợp của Trường Đại học Namur (Chủ nhiệm chính dự án) và Trường Đại học Liège của Bỉ và Trường Đại học Cần Thơ (Trường Thủy sản). Thời gian thực hiên dự án là 5 năm từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2028. Mục tiêu chính của dự án là đánh giá được sự đa dạng di tuyền các loài cá da trơn nước lợ phân bổ ở vùng ven biển (nhất là vùng cửa sông ĐBSCL) và chọn lựa loài nuôi triển vọng để gia hoá, sinh sản và phát triển nuôi nhằm góp thêm các giải pháp cho thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, các nội dung chính của dự án là (i) khảo sát và đánh giá các khía cạnh kinh tế, thị trưởng và chuỗi giá trị của nuôi các loài da trơn nước lợ đang nuôi; (ii) chọn lựa 1-2 loài có tiềm năng để gia hoá và xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thành thục, kích thích sinh sản, ương cá bột lên cá giống và nuôi thương phẩm; (iii) quảng bá kết quả để ứng dụng và khuyến nghị chính sách; và (iv) phát triển năng lực của Trường Đại học Cần Thơ, cụ thể là đào tạo ít nhất 3 cán bộ có trình độ tiến sĩ tham gia đề tài.

Thông tin dự án: https://www.facebook.com/diversaqua 

(Tổ Thông tin - Trường Thủy sản)

 


Số lượt truy cập

2198293
Hôm nay
Lượt truy cập
754
2198293