Thành lập TRƯỜNG THỦY SẢN thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

Các đơn vị trực thuộc TRƯỜNG THỦY SẢN bao gồm:

1. Văn phòng Trường từ cơ sở là Văn Phòng Khoa Thủy sản.
2. Khoa Sinh học và Môi trường Thủy sản từ cơ sở là Bộ môn Thủy sinh học Ứng dụng.
3. Khoa Bệnh học Thủy sản từ cơ sở là Bộ môn Bệnh học Thủy sản.
4. Khoa Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản từ cơ sở là Bộ môn Kỹ thuật Nuôi Thủy sản Nước ngọt.
5. Khoa Khoa học và Công nghệ Biển từ cơ sở là Bộ môn Kỹ thuật Nuôi Hải sản.
6. Khoa Quản lý và Kinh tế Thủy sản từ cơ sở là Bộ môn Quản lý và Kinh tế Nghề cá.
7. Khoa Khoa học và Công nghệ Chế biến Thủy sản từ cơ sở là Bộ môn Chế biến Thủy sản.

Chúc mừng TRƯỜNG THỦY SẢN được thành lập ngày 30/12/2022.

 

 

 

Số lượt truy cập

1886125
Hôm nay
Lượt truy cập
82
1886125

TRƯỜNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: (+84 - 292) 3 834307 - FAX: (+84 - 292) 3 830323 - 830247

Facebook: Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ