BỘ MÔN THỦY SINH HỌC ỨNG DỤNG

Nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở ngành như môi trường nước, sinh thái thủy sinh vật, hình thái giải phẩu, biến động quần thể thủy sinh vật...

Chức năng nhiệm vụ: giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực cơ sở như môi trường nước, sinh thái thủy sinh vật, hình thái giải phẩu, biến động quần thể thủy sinh vật.

Tổ chức: bộ môn có 7 cán bộ giảng dạy và 6 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 2 Phó Giáo sư - tiến sĩ, 7 thạc sĩ (3 là nghiên cứu sinh), 3 kỹ sư (2 đang học thạc sĩ).

Đào tạo: bộ môn phụ trách các môn cơ sở như quản lý chất lượng nước, động và thực vật thủy sinh, hình thái và phân loại động vật không xương sống và có xương sống, các hệ sinh thái thủy vực, sinh thái thủy sinh vật, nuôi thức ăn tự nhiên,…cho các ngành thủy sản ở bậc đại học và cao học như nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản và Sinh học biển.

Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu được tập trung chủ yếu vào các lãnh vực như đánh giá và quản lý chất lượng nước, đánh giá tác động môi trường từ các hoạt động nuôi thủy sản, nguồn lợi thủy sinh vật, biến động quần thể thủy sinh vật, đa dạng sinh học, các quy trình gây nuôi thức ăn tự nhiên…  

Tập huấn: bộ môn thường tổ chức các lớp tập huấn theo yêu cầu. Các lớp tập huấn được tổ chức bao gồm phân tích và quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm/cá, phân loại thực vật và động vật thủy sinh, kỹ thuật phân lập và nuôi tảo, các qui trình nuôi thức ăn tự nhiên.

Cơ sở vật chất: bộ môn có các phòng thí nghiệm như phòng phân tích chất lượng nước, phòng sinh vật nổi và đáy, các phòng thí nghiệm phân lập và gây nuôi thức ăn tự nhiên.

 

 Liên hệ

   TS. Huỳnh Trường Giang
   Trưởng Bộ môn Thủy sinh học Ứng dụng
   ĐT:  0918755750, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thành tựu mới Khoa Thủy Sản

Số lượt truy cập

556330
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
48
1275
20216
556330

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247