BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ NGHỀ CÁ 

Bộ môn Quản lý và Kinh tế Nghề cá là một đơn vị trực thuộc Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy và thực hiện các nghiên cứu về các lĩnh vực như Khai thác Thủy sản, Đánh giá nguồn lợi thủy sản, Biến động quần đàn cá, Kinh tế - Xã hội nghề cá và Quản lý nghề cá.

Chức năng - nhiệm vụ: Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu về các lĩnh vực như Khai thác Thủy sản, Đánh giá nguồn lợi thủy sản, Kinh tế - Xã hội nghề cá và Quản lý nghề cá.

Tổ chức: bộ môn có 12 giảng viên (6 giảng viên chính) và 4 cán bộ nghiên cứu; trong đó có 4 tiến sĩ, 7 thạc sĩ (3 là nghiên cứu sinh), 5 đại học (2 đang học thạc sĩ).

Đào tạo: bộ môn giảng dạy các môn học như đánh giá nguồn lợi thủy sản, quản lý nghề cá, kinh tế tài nguyên thủy sản, kinh tế thủy sản, qui hoạch và phát triển nghề cá và kỹ thuật khai thác thủy sản cho sinh viên đại học. Ngoài ra bộ môn còn đảm trách giảng dạy các môn học thuộc lãnh vực nguồn lợi thủy sản và kinh tế - xã hội nghề cá cho học viên cao học.

Nghiên cứu khoa học: các nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực đa dạng nguồn lợi thủy sản, đánh giá nguồn lợi thủy sản, quản lý nghề cá, sinh học của một số lòai cá, quản lý thổng hợp vùng ven biển, kỹ thuật khai thác thủy sản, kinh tế - xã hội nghề cá.

Tập huấn: bộ môn đảm nhận các khóa tập huấn gồm khảo sát nguồn lợi thủy sản; đánh giá nguồn lợi thủy sản; thu thập và phân tích số liệu nghề cá; qui họach và quản lý khai thác và nuôi trồng thủy sản; quản lý trại nuôi thủy sản.

Cơ sở vật chất: bộ môn có hai phòng thí nghiệm là phòng thực tập khai thác thủy sản và phòng sinh học, một phòng trưng bày mẫu vật các loài thủy sản để trưng bày các loài thủy sản thu được ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Liên hệ:

   PGS TS. Trần Đắc Định
   Trưởng Bộ môn Quản lý và Kinh tế nghề cá
   ĐT: 0985600545, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Thành tựu mới Khoa Thủy Sản

Số lượt truy cập

556364
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
82
1309
20250
556364

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247