KHOA THỦY SẢN

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa

 

-  Trưởng Khoa (PGS.TS. Trương Quốc Phú) 

(0292) 3872 211

-  Phó Trưởng Khoa (PGS.TS. Vũ Ngọc Út)

(0292) 3872 201

-  Phó Trưởng Khoa (PGS.TS. Trần Ngọc Hải)

(0292) 3872 202

-  Phó Trưởng Khoa (TS. Nguyễn Thanh Long)

(0292) 3872 278

Văn Phòng Khoa

 

   + P. Chánh VP Khoa + TL Giáo vụ (ThS. Trần Thị Hồng Hạnh)

   + TL Đào tạo Sau đại học

   + Văn thư

(0292) 3835 701

   + Thư ký Khoa / Số fax Khoa  

(0292) 3834 307 / (0292) 3830 323

   + Kế toán + TL Nghiên cứu khoa học

(0292) 3830 961

   + TL Thiết bị

(0292) 3872 203

-  Thư viện Khoa

(0292) 3872 206

-  Bảo vệ Khoa

(0292) 3872 207

-  Quản lý nhà học

(0292) 3872 204

BM. Dinh Dưỡng & Chế Biến Thủy Sản

 

-  Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương)

(0292) 3872 217

-  Văn phòng Bộ môn

(0292) 3830 931 / (0292) 3872 212

-  Phòng thí nghiệm

(0292) 3872 208

-  Văn phòng Dự án Aahrus

(0292) 3733 524

BM. Bệnh Học Thủy Sản

 

-  Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh)

(0292) 3834 532

-  P. Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa)

(0292) 3872 216

-  Văn phòng Bộ môn

(0292) 3830 247 / (0292) 3872 218

-  Phòng giảng viên (PGS.TS. Từ Thanh Dung,...)

(0292) 3872 215

BM. Quản Lý & Kinh Tế Nghề Cá

 

-  Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Trần Đắc Định)

(0292) 3872 220

-  Văn phòng Bộ môn

(0292) 3831 587 / (0292) 3872 219

-  Văn phòng Nhóm Nguồn lợi

(0292) 3872 210

BM. Thủy Sinh Học Ứng Dụng

 

-  Trưởng Bộ môn (TS. Phạm Thị Tuyết Ngân)

(0292) 3830 046 / (0292) 3872 221

-  Văn phòng Bộ môn

 (0292) 3733 523 / (0292) 3872 223

BM. Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt

 

-  Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Dương Nhựt Long)

(0292) 3872 205

-  P. Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Phạm Thanh Liêm)

(0292)  3872 208

-  P. Trưởng Bộ môn (TS. Bùi Minh Tâm)

(0292) 3872 214

-  Văn phòng Bộ môn

(0292) 3831 542 / (0292) 3872 205

BM. Kỹ Thuật Nuôi Hải Sản

 

-  Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa)

(0292) 3872 209

- P. Trưởng Bộ môn (PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh)

(0292) 3872 213

-  Văn phòng Bộ môn 

(0292) 3830 246 / (0292) 3872 209

 

 

Thông báo - Tin mới

Số lượt truy cập

183399
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
561
1308
10942
183399

KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247