HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 12 - 2023

PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG

1. Thời gian và chương trình dự kiến:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN LẦN THỨ 12 - 2023 với chủ đề: PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, ngày 23-24/06/2023, với các mốc thời gian quan trọng như sau:

 • Ngày 31/3/2023: Thời hạn nộp tóm tắt.
 • Ngày 31/5/2023: Thời hạn đăng ký tham dự.
 • Ngày 23/06/2023: Hội nghị Khoa học.
 • Ngày 24/06/2023: Tham quan dã ngoại (Khu Du lịch sinh thái Cồn Sơn, TP. Cần Thơ).

2. Địa điểm tổ chức Hội nghị:

 • Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

3. Thông tin và đăng ký:

 • Thông tin chi tiết của Hội nghị được cập nhật tại: https://vifinet2023.ctu.edu.vn/
 • Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt: Để thuận tiện cho việc tổ chức, đề nghị Quý đại biểu đăng ký tham dự và nộp tóm tắt tại đường link: https://forms.gle/pPJkiGdFPJ5Bpb1eA
 • QR Code đăng ký:

4. Chủ đề báo cáo:

 • Môi trường nuôi thủy sản.
 • Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản.
 • Sinh học và sinh lý động vật thủy sản.
 • Bệnh học thủy sản.
 • Di truyền và sản xuất giống thủy sản.
 • Nguồn lợi thủy sản và Kinh tế xã hội nghề cá.
 • Công nghệ nuôi thủy sản.
 • Chế biến thủy sản và An toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Hình thức báo cáo:

 • Báo cáo trình bày tại hội nghị (oral presentation).
 • Báo cáo dạng báo tường (poster presentation).

Mẫu Abstract (tối đa 1 trang, vui lòng không chỉnh sửa file đã format)

 • Sau Hội nghị những báo cáo có bài toàn văn sẽ được Ban tổ chức ưu tiên chuyển đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ và tuân thủ theo thể lệ của tạp chí.

6. Thông tin liên hệ:

 • PGS. TS. Trần Minh Phú: 0908512101; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Số lượt truy cập

1890431
Hôm nay
Lượt truy cập
146
1890431

TRƯỜNG THỦY SẢN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: (+84 - 292) 3 834307 - FAX: (+84 - 292) 3 830323 - 830247

Facebook: Trường Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ