HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN - LẦN THỨ 12

PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG

CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÓM TẮT HỘI NGHỊ:
(quét QR Code hoặc click để lấy thông tin)

1. Thời gian và chương trình dự kiến:

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC NGÀNH THỦY SẢN với chủ đề: PHÁT TRIỂN THỦY SẢN HIỆN ĐẠI VÀ BỀN VỮNG sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ, ngày 23-24/06/2023, với các mốc thời gian quan trọng như sau:

 • Ngày 23/06/2023: Hội nghị Khoa học.
 • Ngày 24/06/2023: Tham quan dã ngoại (Khu Du lịch sinh thái Cồn Sơn, TP. Cần Thơ).

2. Địa điểm tổ chức Hội nghị:

 • Tòa nhà RLC, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

3. Thông tin và đăng ký:

4. Chủ đề báo cáo:

 • Môi trường nuôi thủy sản.
 • Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản.
 • Sinh học và sinh lý động vật thủy sản.
 • Bệnh học thủy sản.
 • Di truyền và sản xuất giống thủy sản.
 • Nguồn lợi thủy sản và Kinh tế xã hội nghề cá.
 • Công nghệ nuôi thủy sản.
 • Chế biến thủy sản và An toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Hình thức báo cáo:

 • Báo cáo trình bày tại hội nghị (oral presentation).
 • Báo cáo dạng báo tường (poster presentation), kích thước poster: A0.
 • Sau Hội nghị những báo cáo có bài toàn văn sẽ được Ban tổ chức ưu tiên chuyển đăng trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ và tuân thủ theo thể lệ của tạp chí.

6. Thông tin liên hệ:

 • PGS. TS. Trần Minh Phú: 0908512101 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Số lượt truy cập

2198183
Hôm nay
Lượt truy cập
644
2198183