HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ AUN 2014  

Tổ đánh giá nội bộ

- Quyết định thành lập Ban. Tổ đánh giá nội bộ

Kế hoạch hoạt động

1. Kế hoạch của Trung tâm Đảm Bảo Chất Lượng - ĐHCT

- Kế hoạch chuẩn bị công việc

- Kế hoạch bổ sung

- Công việc chi tiết cho ngành NTTS

2. Kế hoạch của Khoa Thủy Sản

- Phân công viết báo cáo tự đánh giá

- Phân công chuẩn bị cho đánh giá ngoài

3. Biên bản các cuộc họp

- Biên bản họp với TTDBCL ngày 16-8-2014

* Báo cáo tự đánh giá

* Báo cáo bằng tiếng Việt

- Bản thảo 1

- Bản thảo 2

- Bản thảo 3

- Bản thảo 4

* Báo cáo bằng Tiếng Anh

- Bản thảo 1

- Bản thảo 2

- Bản thảo 3

- Bản chính thức

* Các minh chứng

Các minh chứng

* Kết quả

Kết quả AUN

 

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1659223
Hôm nay
Lượt truy cập
558
1659223
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247