Tiêu chuẩn 14. Đầu ra     

Các tiêu chí (01)

Chất lượng của sinh viên tốt nghiệp là phải đạt được kết quả học tập mong đợi và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan

Các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi cán bộ giảng dạy và sinh viên phải đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.

Giải thích

Khi đánh giá chất lượng chúng ta không chỉ quan tâm đến chất lượng quá trình mà còn quan tâm đến chất lượng đầu ra. Trước hết, chúng ta cần xem xét các sinh viên tốt nghiệp. Họ có đạt được các tiêu chuẩn mong muốn không? Những kết quả đạt được có tương đồng với kết quả dự kiến không? Sinh viên tốt nghiệp có đạt được những kiến thức, kỹ năng và thái độ mong muốn không?

Do chất lượng đầu ra phải được đánh giá dựa trên cơ cấu của quá trình, vì vậy chúng ta phải xét tính hiệu quả của quá trình đào tạo của chúng ta, trong đó cần xem xét đến tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ bỏ học, thời gian học trung bình để nhận bằng tốt nghiệp (thời gian tốt nghiệp), và khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Nghiên cứu cũng là một đầu ra quan trọng khác của quá trình đào tạo. Cấp độ của các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi giảng viên và sinh viên, nguồn quỹ cho hoạt động nghiên cứu và các xuất bản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của các đối tượng có liên quan.

Câu hỏi

Kết quả đạt được của chương trình đào tạo (sinh viên tốt nghiệp)

•  Chất lượng của sinh viên tốt nghiệp nói chung có đáp ứng yêu cầu của Khoa/đơn vị không?

•  Kết quả đạt được có trùng với kết quả dự kiến không?

•  Sinh viên tốt nghiệp có dễ tìm được việc làm không? Những công việc đó có phù hợp với trình độ của sinh viên tốt nghiệp hay không?

•  Trong những năm vừa qua, thị trường lao động có ý kiến gì về sinh viên tốt nghiệp của Khoa/đơn vị không? Những triển vọng tương lai là gì?

Tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học

Hãy cung cấp thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học của sinh viên trong các khóa gần đây theo Bảng 5

Bảng 5: Tỷ lệ tốt nghiệp và bỏ học của sinh viên (nêu từ 8 đến 10 khóa gần đây nhất)

Năm học

Tổng số SV trong khoa*

Tỉ lệ văn bằng thứ nhất sau thời gian

Tỉ lệ bỏ học sau thời gian

 

 

3 năm

4 năm

>4 năm

1 năm

2 năm

3 năm

>3 năm

 

 

 

**

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tính theo số lượng sinh viên tuyển mới trong Bảng 1

** Tỷ lệ này là tỷ lệ tính gộp

----------------------------------

•  Khoa có hệ thống phù hợp để theo dõi:

- Theo dõi tiến trình học tập của sinh viên.

- Theo dõi tỷ lệ đậu và rớt/ bỏ học.

•  Khoa/đơn vị có ý kiến gì về tỷ lệ tốt nghiệp hiện nay? Nếu tỷ lệ này chưa thực sự tốt, thì những biện pháp gì đang được thực hiện để nâng tỷ lệ tốt nghiệp?

•  Trong 5 năm vừa qua tỷ lệ tốt nghiệp có biến động gì không?

•  Tỷ lệ bỏ học là bao nhiêu? Có thể giải thích lý do sinh viên bỏ học với tỷ lệ như hiện nay không?

•  Khoa/đơn vị có nắm bắt được thông tin sinh viên bỏ học thường đi đâu không?

Thời gian tốt nghiệp bình quân (sinh viên tốt nghiệp)

Hãy nêu thời gian bình quân mà một sinh viên cần để tốt nghiệp chương trình đào tạo của Khoa/đơn vị. Nếu cần, hãy phân loại sinh viên ra thành những nhóm đối tượng khác nhau.

•  Khoa/đơn vị đánh giá ra sao về thời gian tốt nghiệp bình quân của sinh viên?

•  Các biện pháp nào đang được thực hiện để khuyến khích sinh viên hoàn tất khóa học và rút ngắn thời gian tốt nghiệp?

•  Những biện pháp này có hiệu quả đến đâu?

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm

•  Tỷ lệ phần trăm sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng sáu tháng sau khi tốt nghiệp trong 5 năm gần đây? Có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm trong vòng một năm?

•  Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp vẫn chưa có việc làm trong 2 năm sau khi tốt nghiệp?

Nghiên cứu

•  Những loại hoạt động nghiên cứu nào được thực hiện bới cán bộ giảng dạy và sinh viên? Những hoạt động này có phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của trường và khoa?

•  Nguồn quỹ cho nghiên cứu ở cấp độ nào và được sử dụng như thế nào?

•  Số lượng của các bài nghiên cứu? Các bài nghiên cứu được phát hành ở địa phương, quốc gia hay quốc tế?

Nguồn minh chứng

•  Khảo sát sinh viên tốt nghiệp và tình trạng việc làm

•  Số liệu tình trạng việc làm

•  Mức lương

•  Phản hồi của nhà sử dụng lao động

•  Các báo cáo báo chí

 

Kiểm định chất lượng AUN

Số lượt truy cập

1304553
Hôm nay
Lượt truy cập
2
1304553
KHOA THỦY SẢN - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐC: Khu II - Đường 3/2 - P. Xuân Khánh - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
ĐT: (+84-292) 3 834307 - FAX: (+84-292) 3. 830323 - 830247